Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Hur avslutas ett arbetsavtal?

Uppdaterad: 15.09.2022

Ett arbetsavtal för viss tid upphör att gälla när giltighetstiden går ut eller det avtalade arbetet är utfört. Ingendera parten kan säga upp ett visstidsavtal om avtalet inte föreskriver särskilt om möjligheten att göra det. Ett arbetsavtal för viss tid kan hävas om villkoren i arbetsavtalslagen uppfylls.

Ett arbetsavtal som gäller tills vidare gäller fram till dess att antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp det. De är dock skyldiga att följa uppsägningstiderna. Tidsfristerna finns i kollektivavtalen. 

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp ett tillsvidareavtal krävs det sakliga och tungt vägande skäl. Det kan vara skäl som hänför sig till arbetstagarens person eller ekonomiska och produktionsmässiga orsaker som har med företagsverksamheten att göra.

Innan en arbetstagare sägs upp är arbetsgivaren skyldig att undersöka om personen kan anställas för något annat arbete i företaget eller på annat något företag som hör till samma koncern. Om den möjligheten finns, måste arbetsgivaren erbjuda en uppsägningshotad anställd arbetet för att undvika att behöva säga upp personen. 

En arbetsgivare som säger upp ett arbetsavtal utan godtagbar grund måste betala ut ersättning för olaglig uppsägning. Ersättningen uppgår till ett belopp som motsvarar lönen för 3–24 månader.

Som arbetstagare behöver du inte motivera din uppsägning av arbetsavtalet, men du är skyldig att hålla dig till uppsägningstiden.

Tänk på följande: 

 • Kontrollera att du fått alla löner. Be att få ett löneintyg.
 • Kolla att du har fått semesterersättning för alla semesterdagar som du inte tagit ut.
 • Be att få ett arbetsintyg.
 • Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån, om du inte har något nytt arbete i sikte. Läs mer på arbetslöshetskassans webbsida.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14