Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Hur villkoren i arbetsavtalet ändras

Uppdaterad: 23.08.2018

Ingen av parterna får ändra ett väsentligt villkor i arbetsavtalet utan den andra partens samtycke. Detta gäller t.ex. minimiarbetstiden och lönen. Det är möjligt att ändra ett väsentligt villkor endast med en grund för uppsägning enligt arbetsavtalslagen och genom att följa uppsägningstiden. Därför är tröskeln för att ändra ett avtal mycket hög.

I praktiken sker ändringen så att arbetsavtalet sägs upp och därefter ingår man ett nytt arbetsavtal med nya villkor. Om motparten, i praktiken ofta arbetstagaren, inte godkänner förändringen upphör arbetsavtalet efter uppsägningstiden. Om arbetsgivaren däremot godkänner ändringen kommer de nya villkoren att träda i kraft efter uppsägningstiden. Det förändrade villkoret får inte underskrida minimivillkoren i kollektivavtalet.

Det förekommer ofta oenighet om när arbetsgivaren har rätt att göra ändringar på basis av sin arbetslednings- och övervakningsrätt och när det är fråga om att ändra ett väsentligt villkor i arbetsavtalet. Ibland finns det också oklarhet om när det är fråga om ett väsentligt villkor. Det är svårt att uppskatta situationen.

I oklara omständigheter är det värt att kontakta förtroendemannen eller, om en sådan inte finns, PAMs regionkontor. Om arbetsgivaren försöker ändra ett väsentligt villkor utan grunder borde arbetstagaren skriftligt informera arbetsgivaren om att ändringen är grundlös och att man förbehåller sig möjligheten att undersöka om förändringen är motiverad. Det lönar sig inte att vägra arbeta om man vill att anställningen fortsätter.

Läs mer

Medlemsförmåner