Redigerat: 20.12.2017 - 13:58

Nyckelord: Medlemsförmåner

Hyvinvointilomat ry

Hyvinvointilomat rf

Hyvinvointilomat rf:s stödda semesterveckor 2015

Semesterveckorna genomförs i år i Polvijärvi och i Lomakeskus Huhmari.

Hyvinvointilomat rf väljer ut de som får delta i semesterveckorna. Besluten fattas genom att följa social- och hälsoministeriets och Penningautomatföreningens (RAY) föreskrifter samt genom att poängsätta ansökningarna utifrån sociala grunder. De som antagits meddelas skriftligen om detta.

Ansökningsblanketten finns här, eller du kan få det på PAMs kontor. Skriv ut ansökan, fyll i den noggrant och skicka den till PAM rf., PB 54, 00531 Helsingfors.

Mer information om semestrar:
- Hyvinvointilomat rf., tel. 010 830 3400 (frågor om semestrarna må-fre kl 9–12)
- PAM rf, Tiina Skogberg, tiina.skogberg@pam.fi, tel. 020 774 2217.

Semesterveckor för pensionärer

Semesterveckorna är avsedda för pensionerade PAM-medlemmar. I semesterpaketet ingår inkvartering, helpension och individuellt semesterprogram. Programmen innehåller bl.a. motion, avkoppling, information om välbefinnande och övrig rekreation.

Semesterperioden är fem dagar lång. Har man fått semesterstöd tidigare finns det en karenstid på 24 månader innan nytt stöd beviljas. Det är RAY som bidrar med medel till understödet.

Tidpunkterna för semesterveckorna år 2014:
- Pilkfiskeveckan, 24–29.3.2014
ansökningsfrist 20.1.2014
- Energi från vattenmotion, 22.–27.4.2014
ansökningsfrist 15.2.2014
- Energi från vattenmotion, 29.9–4.10.2014
ansökningsfrist 24.7.2014

Inkvartering i semesterbostäder (2 personer/bostad).
Den vuxna deltagaren betalar själv 22€/dag/pers, totalt 110 €. Deltagaren står själv för egenandelen och resekostnaderna.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tidpunkterna för semesterveckorna år 2014:
- Om pysslad i Huhmari, 1-6.12.2014
ansökningsfrist 29.9.2014

Inkvartering i semesterbostäder (2 personer/bostad).
Den vuxna deltagaren betalar själv 18€/dag/pers, i allt 90 €. Deltagaren står själv för egenandelen och resekostnaderna.

Semesterveckor för arbetslösa

Semesterveckorna är för arbetslösa eller permitterade PAM-medlemmar. I semesterpaketet ingår inkvartering, helpension och individuellt semesterprogram. Programmen innehåller bl.a. motion, avkoppling, information om välbefinnande och övrig rekreation.

Semesterperioden är fem dagar lång. Har man fått semesterstöd tidigare finns det en karenstid på 24 månader innan nytt stöd beviljas. Det är RAY som bidrar med medel till understödet.

Tidpunkterna för semesterveckorna år 2014:
- Et språng till det glada lynnet, 18–23.5.2014
ansökningsfrist 10.3.2014
- Et språng till det glada lynnet, 3–8.12.2014
ansökningsfrist 25.8.2014

Inkvartering i semesterbostäder (2 personer/bostad).
Den vuxna deltagaren betalar själv 10€/dag/pers, totalt 50 €. PAM betalar egenandelen för de medlemmar som är arbetslösa. Deltagaren står själv för resekostnaderna.

Barnfamiljer

Semesterveckorna är för arbetslösa eller permitterade PAM-medlemmar med familjer. I semesterpaketet ingår inkvartering, helpension och individuellt semesterprogram. Programmen innehåller bl.a. motion, avkoppling, information om välbefinnande och övrig rekreation.

Semesterperioden är fem dagar lång. Har man fått semesterstöd tidigare finns det en karenstid på 24 månader innan nytt stöd beviljas. Det är RAY som bidrar med medel till understödet.

Tidpunkterna på semesterveckan år 2014:

- Om pysslad i Huhmari, 16-21.4.2014
ansökningsfrist 10.2.2014

Inkvartering i semesterbostäder (2 personer/bostad).
Den vuxna deltagaren betalar själv 22€/dag/pers, totalt 110 €. Barn under 16 år gratis. Deltagaren står själv för egenandelen och resekostnaderna.