Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

If

Uppdaterad: 10.03.2020

IF-förmåner för Pam-medlemmar

Du kan ta del av If Förmånsprogrammet redan med en enda If-försäkring bara du tar emot försäkringsmeddelanden elektroniskt på Mina sidor. Tillhör du If Förmånsprogrammet får du minst 11 % rabatt på försäkringspremier*. Ju mer hos If, desto större förmåner. På högsta förmånsnivån får du 16 % rabatt på försäkringar och tillgång till en egen kundrådgivare som tar hand om dina och din familjs försäkringsfrågor.

En annan förmån är billigaste livförsäkringen i Finland (FINE, prisjämförelse 9/2016):

1. Primuslivförsäkring för dig och din make, medlemsrabatt upp till 57 %: t.ex. 30-åriga får trygghet på 50 000 € för ca 4 €/mån, dvs. under 50 € per år.
2. Omfattande Primusolycksfallsförsäkringar för dig och din make upp till 61 % billigare. Välj den trygghet du vill ha med tanke på vårdkostnader, bestående men, dödsfall eller kortvarig arbetsoförmåga orsakade av en olycka.
3. Olycksfallsförsäkring för barn utan självrisk ca 3 euro per månad– i kraft överallt och alltid, också i tävlingsidrott.
4. Till alla nya Primusförsäkringar hör dessutom gratisförmånen Selviytymisturva på 2 000 euro.

Ytterligare uppgifter: if.fi/pam och henkivakuutuskuntoon.fi

*Med undantag av Primusförsäkringen

 

 

 

Läs mer

Medlemsförmåner