Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

ARBETSLÖSHETSSKYDD 

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

If

Ifs förmåner för PAMs medlemmar

If erbjuder PAMs medlemmar en möjlighet att få tillgång till If Förmånsprogram redan vid tecknande av en försäkring, när de tar emot försäkringsbrev elektroniskt direkt till Ifs egna sidor. När du är med i If Förmånsprogram får du minst 11 procents rabatt på försäkringspremien*. Förmånerna ökar ju fler försäkringar du tecknar. Som mest kan du få hela 16 procent i rabatt på försäkringarna och får tillgång till en egen personlig rådgivare som tar hand om dina och din familjs försäkringsärenden.

Dessutom kan du teckna Finlands mest förmånliga livförsäkring (FINE:s prisjämförelse 9/2016):

1. Primus-livförsäkring till dig och din partner, medlemsrabatt hela 57 %: t.ex. 30 år 50 000 € i skydd, cirka 4 €/mån. det vill säga under 50 € per år.
2. Heltäckande Primus-olycksfallsförsäkringar till dig själv och till sin partner med hela 61 procents rabatt. Välj bland skydd mot vårdkostnader vid olycka, bestående men, dödsfall eller kortvarig arbetsoförmåga enligt behov.
3. Olycksfallsförsäkring för barn utan självrisk för cirka 3 euro i månaden – gäller alltid och överallt, även inom tävlingsidrott.
4. Dessutom får du som en extra förmån försäkringsskyddet Selviytymisturva på 2 000 euro utan kostnad för alla nya Primus-försäkringar.

Ytterligare information if.fi/pam och henkivakuutuskuntoon.fi

*Undantaget Primus-försäkringen

Läs mer