Redigerat: 28.12.2016 - 10:23

Nyckelord: Medlemsförmåner

If

Förmåner till PAM:s medlemmar

If erbjuder PAMs medlemmar en möjlighet att få tillgång till If Förmånsprogram redan vid tecknande av en försäkring, när de tar emot försäkringsbrev elektroniskt direkt till Ifs egna sidor.

När du är med i If Förmånsprogram får du minst 11 procents rabatt på försäkringspremien*. Förmånerna ökar ju fler försäkringar du tecknar. Som mest kan du få hela 16 procent i rabatt på försäkringarna och får tillgång till en egen personlig rådgivare som tar hand om dina och din familjs försäkringsärenden.

1. Primus-livförsäkring till dig och din partner, så mycket som 57 procents rabatt, t.ex. 6 €/mån., 43 år, 50 000 € i skydd.
2. Heltäckande Primus-olycksfallsförsäkringar till dig själv och till sin partner med hela 61 procents rabatt. Välj bland skydd mot arbetsoförmåga, dödsfall, bestående men eller vårdkostnader enligt behov.
3. Olycksfallsförsäkring för barn utan självrisk för cirka 2–3 euro i månaden – gäller alltid och överallt, även inom tävlingsidrott.
4. Dessutom får du som en extra förmån försäkringsskyddet Selviytymisturva på 2 000 euro utan kostnad för alla nya Primus-försäkringar.

Mer information tel. 010 19 19 19 eller www.if.fi/pam.

Se mer på henkivakuutuskuntoon.fi

*Undantaget Primusförsäkringen och Flexiförsäkringens omfattande sjukkostnadsskydd.

Organisationsförsäkring

PAM har försäkrat sina medlemmar mot person- och sakskador under organisationsuppdrag och -evenemang via en organisationsförsäkring. Om du råkar ut för en olycka som omfattas av PAMs organisationsförsäkring ska du kontakta förbundet via tfn 020 774 002.