Redigerat: 25.08.2015 - 15:24

Nyckelord: Medlemsförmåner

If

Förmåner till PAM:s medlemmar

Genom att koncentrera dina försäkringar till If, får du en förmån på upp till 15 procent. Mer information tel. 010 19 19 19 eller www.if.fi/pam.

Gruppsampo Primus

Nu är det även lättare för PAM:s medlemmar att skaffa en Gruppsampo Primus liv- och olycksfallsförsäkring. Du kan köpa den förmånliga och flexibla försäkringen till hela familjen på www.henkivakuutuskuntoon.fi. När du köper den på nätet får du det första året med 10 procents rabatt.

GruppsampoPrimus

  • är en livs- och olycksfallsförsäkring som PAM har förhandlat och som beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva
  • försäkrar dig och din familj till ett förmånligt medlemspris
  • ger dig ett skräddarskytt försäkringsskydd
  • är nu ännu lättare att beställas på webben
  • bekanta dig med Ryhmäsampo Primus på www.henkivakuutuskuntoon.fi

När du köper försäkringen på nätet, får du en rabatt på 10 % för det första året. Läs mera på If:s webbplats.

Organisationsförsäkring

PAM har försäkrat sina medlemmar. Genom organisationsförsäkringen har personer som fungerar inom organisationen eller deltar i olika evenemang i organisationen en försäkring för person och lösöre. Vänligen kontakta kalkyleringschef Anne Halttunen, tel. 020 774 2238 eller anne.halttunen@pam.fi för skador som omfattas av organisationsförsäkringen.

Tillhörande information