Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Inkomstrelaterad dagpenning

Uppdaterad: 23.08.2021

Arbetslöshetskassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning för arbetslöshetstiden till medlemmar som uppfyller villkoren. Du har rätt att få inkomstrelaterad dagpenning om du

  1. är 18–64 år (vid permittering kan dagpenningen betalas ut upp till 67 år)
  2. är arbetslös men arbetsförmögen
  3. har uppfyllt arbetsvillkoret under din tid som medlem
  4. har anmält dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.

Du måste ha varit medlem i arbetslöshetskassan i minst sex månader. Arbetsvillkoret uppfylls när du två år och fyra månader före arbetslösheten har arbetat minst 26 veckor (sex månader).

Som arbetsvecka betraktas alla arbetsveckor med 18 timmars arbete som du har haft under ditt medlemskap. Lönen måste uppfylla villkoren i kollektivavtalet.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du är arbetslös, permitterad, deltidsarbetande eller företagare i bisyssla. Deltidsarbetande får jämkad dagpenning.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för högst 400 dagar och för fem dagar i veckan. Före utbetalningen infaller en karenstid på fem hela arbetsdagar. Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för 300 dagar om du har arbetat i mindre än tre år.

Den maximala utbetalningstiden börjar om från början när du uppfyller arbetsvillkoret på nytt. Det uppfylls på nytt när du under två år och fyra månader har arbetat 26 veckor. Alla arbetsveckor med minst 18 arbetstimmar betraktas som arbetsveckor.

Inkomstrelaterad dagpenning räknas ut på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna för de veckor som du uppfyller arbetsvillkoret.

Observera att du måste ansöka om inkomstrelaterad dagpenning senast tre månader efter den tid som din ansökan gäller.

Läs mer

Medlemsförmåner