Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Uppdaterad: 08.07.2021

Den inkomstrelaterade dagpenningen jämkas om du

  1. har deltidsarbete
  2. har förkortad arbetstid på grund av permittering
  3. har haft arbete på heltid i högst två veckor
  4. har inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete.

Vid jämkning dras hälften av arbetsinkomsterna av på den inkomstrelaterade dagpenningen om du är arbetslös helt och hållet. I jämkningen ingår den del av inkomsterna som är större än skyddsdelen på 300 euro i månaden. 

Jämkad dagpenning betalas ut för fem dagar i veckan, alltså också för arbetsdagar. Ingen dagpenning betalas ut om din arbetstid för den ansökta perioden (t.ex. en månad) är mer än 80 procent av den längsta arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare.

Jämkad dagpenning och lön för arbetet får tillsammans vara högst 100 procent av den lön som dagpenningen grundar sig på.

Karenstiden är en tid som motsvarar fem hela arbetsdagar. Vid deltidsarbete betyder det att karenstiden vanligen är längre än fem arbetsdagar.

Ingen karenstid tas ut om den togs ut när den maximala tiden för den föregående dagpenningsperioden började och om den första utbetalningsdagen infaller inom ett år från det att den föregående maximala tiden började.

Utbetalningsdagarna läggs också till när de 400 (eller 300) dagarna för inkomstrelaterad dagpenning räknas ut. Men dagarna ökar långsammare eftersom jämkad dagpenning inte är lika stor som inkomstrelaterad dagpenning till fullt belopp.

Inkomstrelaterad dagpenning måste sökas senast tre månader efter den tid som ansökningen gäller.

Läs mer

Medlemsförmåner