Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Kollektivavtal för bingoanställda

Uppdaterad: 20.01.2021

Förhandlingsparter: Servicefacket PAM rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf

Tillämpningsområde
Kollektivavtalet för bingoanställda tillämpas för arbetstagare i bingosalar, dess vaktmästare samt arbetstagare som utför arbetsuppgifter som hänför sig till Veikkausspel, dvs mottagande och liknande uppgifter. Kollektivavtalet är allmänt bindande. 

Avtalsperiod
Kollektivavtalet är i kraft till och med 28.2.2022. Kollektivavtalet för bingoanställda 30.4.2020 - 28.2.2022 (på finska). Det nya avtalet uppdateras då textinnehållet är kontrollerat. 

OBS! På grund av coronapandemin gjordes tillfälliga förändringar i arbetsvillkoren och arbetslagstiftningen 2020. Utvidgningen av den så kallade återanställningsskyldigheten för de som avskedats av produktionsmässiga och ekonomiska skäl under perioden 1 april till 31 december 2020 kommer att fortsätta att påverka. Läs mer om återanställningsskyldigheten (på finska).

Vad är nytt i kollektivavtalet jämfört med det förra?

Oavlönad arbetstid enligt konkurrenskraftsavtalet eliminerades i det nya kollektivavtalet. Dessutom gjordes förbättringar i utbetalningen av sjuklön i händelse av en olycka i arbetet.

Löneförhöjningar: 1.7.2020 1,3% och 1.62021 1,9%

I händelse av en olycka har arbetstagaren rätt till en bättre ersättning oavsett längden på anställningsförhållandet. En arbetsolycka ser inte till tid eller plats och kan därför drabba vem som helst, oavsett anställningsförhållandets längd. Också med tanke på den anställdas återhämtning är det viktigt att utkomstnivån kvarhålls.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14

  PAM:s tjänster på sommaren
  Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
  PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.