Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal för bingoanställda

Uppdaterad: 02.06.2022

Förhandlingsparter: Servicefacket PAM rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf

Tillämpningsområde
Kollektivavtalet för bingoanställda tillämpas för arbetstagare i bingosalar, dess vaktmästare samt arbetstagare som utför arbetsuppgifter som hänför sig till Veikkausspel, dvs mottagande och liknande uppgifter. Kollektivavtalet är allmänt bindande. 

Avtal
Kollektivavtalet för bingoanställda 30.4.2020 - 28.2.2022 (på finska).

Det nya avtalet uppdateras då textinnehållet är kontrollerat.

Medlemsförmåner