Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalet för golfbranschen

Uppdaterad: 04.06.2020

Förhandlingsparter: Servicefacket PAM rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf

Tillämpningsområde
Kollektivavtalet för golfbranschen tillämpas för tjänstemän och arbetstagare på företag som är verksamma inom golfbranschen (senare arbetstagare). Kollektivavtalet tillämpas även vid annan verksamhet än huvudsaklig verksamhet inom golfbranschen när det handlar om en icke-självständig verksamhet som kompletterar eller stödjer denna.

Kollektivavtalet för golfbranschen 1.2.2018–31.1.2020

Det nya kollektivavtalet uppdateras direkt här, efter att det är i tryck. Här finns det gamla avtalet på finska.

Löner 

Betydande förändringar i kollektivavtalet för golfbranschen

  • Lönerna höjs två gånger under avtalsperioden
  • Från och med början av den avlöningsperiod som börjar den 1 maj 2018 eller senare höjs lönerna med 1,6 procent. 0,5 procent av höjningen kan betalas i form av ett företagsspecifikt belopp som man kommer överens om det med förtroendemannen. Tabellönerna höjs med 1,6 procent den 1 maj 2018
  • Från och med början av den avlöningsperiod som börjar den 1 mars 2019 eller senare höjs lönerna med 1,6 procent. 0,4 procent av höjningen kan betalas i form av ett företagsspecifikt belopp som man kommer överens om det med förtroendemannen. Tabellönerna höjs med 1,6 procent den 1 mars 2019.
  • Nattillägg; för arbetsskift kl. 23.00–05.00 ska man betala ett nattillägg. Storleken på tillägget avtalas lokalt.
  • Prövotid; prövotiden som står angiven i kollektivavtalet fastställs i fortsättningen enligt gällande arbetsavtalslag. Det innebär att prövotiden kan vara sex månader. Arbetsgivaren har rätt att förlänga prövotiden om den anställda har varit arbetsoförmögen eller på familjeledighet i minst 30 kalenderdagar. Arbetstagaren måste underrättas om förlängningen innan prövotiden löper ut.
  • Vid visstidsanställning får prövotiden med förlängning uppgå till högst hälften av avtalets längd, dock inte längre än sex månader.
  • Slutlikvid; slutlikviden ska i fortsättningen betalas ut senast 10 kalenderdagar efter att anställningsförhållandet löpt ut.
  • Förtroendemannaersättning; förtroendemannaersättningen är från och med 1 maj 2018 21 €/mån. (50 anställda eller mindre) och 31 €/mån. (över 50 anställda).

Medlemsförmåner