Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalet för golfbranschen

Uppdaterad: 02.06.2022

Förhandlingsparter: Servicefacket PAM rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf

Tillämpningsområde
Kollektivavtalet för golfbranschen tillämpas för funktionärer och arbetstagare på företag som är verksamma inom golfbranschen. Kollektivavtalet är allmänt bindande.

OBS! På grund av coronapandemin gjordes tillfälliga förändringar i arbetsvillkoren och arbetslagstiftningen 2020. Utvidgningen av den så kallade återanställningsskyldigheten för de som avskedats av produktionsmässiga och ekonomiska skäl under perioden 1 april till 31 december 2020 kommer att fortsätta att påverka. Läs mer om återanställningsskyldigheten (på finska).
 

Kollektivavtalet för golfbranschen 30.4.2020–31.1.2022

 

Vad är nytt i kollektivavtalet jämfört med det förra?

Oavlönad arbetstid enligt konkurrenskraftsavtalet eliminerades i det nya kollektivavtalet. Dessutom gjordes förbättringar i utbetalningen av sjuklön i händelse av en olycka i arbetet.

Löneförhöjningar: 1.6.2020 1,3% och 1.5.2021 1,9%

I händelse av en olycka har arbetstagaren rätt till en bättre ersättning oavsett längden på anställningsförhållandet. En arbetsolycka ser inte till tid eller plats och kan därför drabba vem som helst, oavsett anställningsförhållandets längd. Också med tanke på den anställdas återhämtning är det viktigt att utkomstnivån kvarhålls.

Här finns det gamla kollektivavtalet på finska.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14