Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalets kostnadseffekt

Uppdaterad: 12.06.2020

Kollektivavtalets kostnadseffekt betyder kostnader för arbetsgivaren orsakade av löneförhöjningar och andra ändringar i avtalen.

Utöver löneförhöjningarna medför också kvalitativa förbättringar ofta kostnader för arbetsgivaren. De och löneförhöjningarna utgör kollektivavtalets kostnadseffekt.

Se närmare i videon nedan.

Kostnadseffekten är ett vidare begrepp än löneförhöjning. Förutom löneförhöjningar tar den även hänsyn till förändringar i kollektivavtalet som har en ökande eller minskande effekt på arbetsgivarens löneyrkande.

I löneförhöjningar har även förändringar i exempelvis tilläggen kostnadseffekter.

Ändringar i arbetsvillkoren kan ha kostnadseffekter eller inte. Exempelvis en extra ledig dag har en kostnadseffekt. Det har däremot ingen kostnadseffekt att exempelvis arbetsskiften måste meddelas fyra veckor i förväg istället för två.

Läs mer

Medlemsförmåner