Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kom-ihåg-lista för sommarjobb

Uppdaterad: 31.05.2021

När man ska på sommarjobb är det bra att känna till en del fakta om arbetslivet och arbetet. Som motvikt till skyldigheterna har arbetstagare även rättigheter.


1. Ska du på anställningsintervju? – goda råd till arbetssökande

Det är bra att förbereda sig noggrant inför anställningsintervjun. Arbetsgivaren väljer i regel vilka som kallas till anställningsintervju utifrån skriftliga jobbansökningar. Under anställningsintervjun tar arbetsgivaren reda på mer om den arbetssökandes kompetens och lämplighet för den aktuella tjänsten och om den bild de fått personen i jobbansökan stämmer med verkligheten.

Under intervjun försöker arbetsgivaren ta reda på mer om hur den sökande är som person, den sökandes kommunikationsförmåga och om hen verkligen är intresserad av jobbet hen söker.

2. När du börjar arbetet

Bli medlem i PAM: på det sättet har du tillgång till bland annat förtroendemannen på arbetsplatsen och förbundets tjänster om det uppstår frågor eller du behöver hjälp. Dessutom tjänar du ihop till arbetsvillkoret för att få inkomstrelaterad dagpenning, om du skulle bli arbetslös någon gång. Du tjänar ihop till arbetsvillkoret varje vecka som du arbetar i minst 18 timmar. Gå med här eller ring 030 100 600.

Skattekort: överlämna det till din arbetsgivare första arbetsdagen. Skattekortet får du från skattekontoret (www.vero.fi) och du kan oftast även få det hemskickat med post.
Anställningsavtal: ingå helst avtalet skriftligen och underteckna det. Då kan du kontrollera vad ni kommit överens om senare.
Kollektivavtal: kontrollera att din lön är i enlighet med kollektivavtalet. Du hittar kollektivavtalen här.
Arbetsskift: skriv ner dina arbetsskift. Det är lättare att kontrollera lön, tillägg, övertidsarbete, mertidsarbete och semesterersättning om du själv har skrivit ner arbetsskiften.
Ytterligare information om arbetsskiftsförteckningar inom handeln
Ytterligare information om arbetsskiftsförteckningar inom turism- och restaurangbranschen.

OBS! Regnigt väder är inte ett giltigt skäl att ändra skiftslistan utan ömsesidigt avtal.
När skiftslistan har meddelats till den anställda kan arbetstiden som anges i allmänhet endast ändras med medarbetarens samtycke. Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt ändra arbetsskiften, till exempel i en situation där regnet gör att kunderna flyr och det är tystare vid glasskiosker eller på terrasser. Ett arbetsskift markerad i skiftsförteckningen är  rätt skift och den anställda betalas alltid för det. Ifall att arbetsgivaren annullerar skiftet måste henn betala den inställda för skiftet.

Introduktion: Arbetsgivaren är skyldig att ge dig vägledning om exempelvis förhållandena på arbetsplatsen, hur maskiner eller utrustning fungerar och om arbetarskydd. Ytterligare information om introduktion

3. När du är på arbetet

Om du blir sjuk: om ditt anställningsförhållande har varat i över en månad har du laglig rätt till full lön från den dag du blir sjuk och nästföljande nio vardagar. Om ditt anställningsförhållande har varat i mindre än en månad kontrollerar du din rätt till lön i det kollektivavtal som följs i ditt arbete.
Arbetsskiftslista: Upprättade arbetsskiftslistor får inte ändras utan både arbetstagarens och arbetsgivarens samtycke.
Mertidsarbete: deltidsanställda har rätt till det mertidsarbete som erbjuds. Om du arbetar deltid, exempelvis 4 timmar istället för 8 timmar, och din arbetsgivare behöver extra arbetskraft är det arbetsgivarens skyldighet att i första hand erbjuda mertidsarbete till de deltidsanställda. 
Arbetarskydd: Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att du inte utsätts för fara för din hälsa eller säkerhet i arbetet.
Värme: Arbetsgivaren är skyldig att se till att temperaturen hålls under 28 °C om utomhustemperaturen är över 25 °C. Om det inte är möjligt, måste man utöka antalet raster. Om temperaturen är under 33 °C arbetar man i 50 min och har rast i 10 min. Om temperaturen är över 33 °C arbetar man i 45 min och har rast i 15 min.

4. När anställningen upphört

Arbetsintyg: Arbetstagaren har rätt att få ett skriftligt arbetsintyg över anställningsförhållandet. Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att ge ett arbetsintyg upp till tio år efter att anställningsförhållandet upphört.
Semester eller semesterersättning: Även sommarjobbare har rätt till semester eller semesterersättning. Semesterersättning betalas ut om du inte tar eller inte kan ta semester. Glöm inte att kontrollera din semesterpenning på lönespecifikationen.
Kontrollera lönespecifikationen: om du misstänker att du inte har fått rätt lön utbetald eller du inte har fått några tillägg över huvud taget kan du kontrollera din lön i kollektivavtalet. Som medlem kan du även kontakta PAMs anställningsrådgivning på tfn 030 100 620. Via kalkylatorn på Tarkistapalkka.fi  kan du räkna ut rätt minimilön inom handeln samt rese-, restaurang- och fritidstjänstebranschen.


Läs mer


Jobbguide 
Inom flera branscher tillämpas även Sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” för skolelever (finns tillsvidare på finska).

Läs mer

Medlemsförmåner