Redigerat: 16.08.2018 - 15:46

Nyckelord: Förbundsval

Kongressen

Kongressen beslutar om förbundets mål samt väljer förbundets ordförande, styrelse och fullmäktige. Kongressen behandlar och godkänner förbundets målprogram som ger riktlinjerna för nästa fyraårsperiod i förbundts verksamhet.

Kongressen består av 392 kongressdelegater som är valda genom omröstning. Alla PAMs medlemmar kan kandidera, och alla medlemmar som har betalt sina medlemsavgifter, kan rösta i kongressvalet.

Kongressen sammanträder alltid i början av valperioden. Under fyraårsperiod har kongressen ett (1) möte. PAMs senaste kongress hölls den 1-3.6.2015.