Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Lär känna arbetslivet och förtjäna

Målet med sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” är att öka skolelevers möjligheter att få komma och bekanta sig med företag och arbetslivet, arbetslivets spelregler och arbetsuppgifter.

Arbetsmarknadsorganisationerna har rekommenderat till medlemsförbunden att de ska arbeta för att sommarpraktikantprogrammet för skolelever genomförs även i fortsättningen. De nödvändiga skrivelserna för att kunna förverkliga ”Lär känna arbetslivet och förtjäna”-modellen kommer man överens om i de branschspecifika kollektivavtalen. Avtalen skiljer sig alltså åt inom olika branscher.

PAM har avtalat om sommarpraktikantprogram med arbetsgivarförbunden inom handeln, apoteks- samt hotell- och restaurangbranschen och fastighetsservicebranschen.


Handeln

PAM och Finsk Handel har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för skolelever inom handeln 2018 och 2019. Det ger grundskoleelever och gymnasieelever en möjlighet att under två veckors praktikanttid bekanta sig med handeln. Programmet bygger på centralorganisationernas gemensamma rekommendation. PAMs och Finsk Handels avtal avviker till viss del från rekommendationen, bland annat är ersättningen större.

Var och vad?
Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.
Skolelever får ha en arbetsdag på högst 6 timmar som måste förläggas mellan kl. 8.00 och 18.00.

Vad får man betalt?
När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man en engångsersättning på 360 euro 2018 och 365 euro 2019. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet.

Blankett för anställningsavtal enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” (på finska)

Apotek

PAM och Apotekens Arbetsgivareförbund rf har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för skolelever 2018 och 2019. Det ger grundskoleelever, tiondeklassare och gymnasieelever en möjlighet till två veckors praktikanttid. Syftet med programmet är att skolelever ska få egen erfarenhet av apotekens verksamhet, de olika arbetsuppgifter som ingår, personalstrukturen, samarbetsformer och de möjligheter som branschen erbjuder samt erbjuda skolelever ett passande praktiskt arbete.

Var och vad?

Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.

Skolelevernas arbetsdag kan vara högst 6 timmar och ska vara sammanhängande. Arbetsdagarna ska vara måndag till fredag klockan 8.00–18.00.

Vad får man betalt?

När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man 360 euro 2018 och 365 euro 2019, inklusive semesterersättning.
Blankett för avtal enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” för apotek


Turism- och restaurangbranschen

PAM och Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för kollektivavtalet för turism-, restaurang-, och fritidstjänster 2018 och 2019. Syftet med det är att öka möjligheterna för grundskolelever, gymnasieelever och ungdomar som går VALMA-utbildning att bekanta sig med arbetslivet.

Var och vad?
Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.
En arbetsdag får uppgå till högst 6 timmar som måste förläggas mellan kl. 8.00 och 18.00.

Vad får man betalt?
När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man en engångsersättning på 360 euro 2018 och 365 euro 2019. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet.
Blankett för avtal  enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” för turism- och restaurangbranschen

Fastighetsservice

PAM och Kiinteistyönantajat har kommit överens om att ha ett sommarpraktikantprogram för skolelever 2018-2019. Det ger grundskolelever, gymnasieelever och ungdomar som går VALMA-utbildning möjlighet att bekanta sig med arbetslivet under en två veckor lång praktikanttid. Programmet bygger på centralorganisationernas gemensamma rekommendation. PAMs och Kiinteitötyönantajats avtal avviker till vissa delar från rekommendationen; bland annat är ersättningen högre.

Var och vad?
Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan det sammanhängande anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.
Skolelever får ha en arbetsdag på högst 6 timmar som måste förläggas mellan kl. 7.00 och 18.00. Arbetstiden för personer under 15 år får tidigast börja kl. 8.00.

Vad får man betalt?
När man går sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” får man en engångsersättning på 355 euro. I engångsersättningen ingår den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden och alla andra ersättningar i pengar enligt kollektivavtalet.
Blankett för avtal enligt sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” för fastighetsservice