Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lockout / Utestängning

Uppdaterad: 10.11.2021

Lockout är en stridsåtgärd från arbetsgivarens sidan. Lockout betyder att arbetsgivarförbundet förbjuder att arbete utförs vid något av deras medlemsföretag. Arbetsgivaren utestänger sålunda sina anställda från deras arbetsplats, och avbryter lönebetalningen under tiden som utestängningen pågår.

En lockout som verkställs från arbetsgivarnas sida är på samma sätt en stridsåtgärd som arbetstagarnas strejk. En anmälan om en utestängning bör göras till motparten och till riksförlikningsmannen två veckor före lockouten inleds.

En lockout och strejk är lagliga stridsåtgärder då det inte finns ett giltigt arbetskollektivavtal och då man befinner sig i ett avtalslöst tillstånd.

Läs mer

Medlemsförmåner