Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lönegaranti

Uppdaterad: 25.06.2020

Om din arbetsgivare försätts i konkurs eller blir annars insolvent kan du söka obetalda löner via lönegarantin. Via lönegarantin söks vanligen semesterersättningar och slutlöner om arbetsgivaren inte kan betala dem på grund av betalningssvårigheter. Fordringarnas grund och belopp ska kunna fastställas för att få pengar via lönegarantin.

En förutsättning för lönegaranti är att arbetsgivaren är insolvent. Myndigheten utreder å tjänstens vägnar insolvensen. 

Lönegarantiansökan ska lämnas inom tre (3) månader efter att fordran förfallit till betalning. Via lönegarantin betalas fordringar som hänför sig till en anställning och vars grund och belopp har kunnat fastställas.

För lönegarantin svarar Närings- trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Det tar i snitt sex månader att handlägga en lönegarantiansökan. 

Lönegarantiansökan
NTM-centralen rekommenderar att i första hand söka lönegaranti via regionförvaltningsverkets
e-tjänst. 
Gör som följer: 
1. Välj ”Lönegarantiansökan” i menyn.
2. Logga in på tjänsten. Inloggningen kräver stark autentisering (t.ex. bankkoder).
3. Fyll noggrant i ansökan.

 • Du ska bland annat ange anställningsuppgifter, arbetsgivarens adressuppgifter och vilka fordringar du söker. Kom ihåg att du ska lämna ansökan inom tre månader efter att fordran förfallit till betalning.

4. Kontrollera att du fyllt i ansökan så noggrant som möjligt. Detta minskar behovet av ytterligare utredningar.
5. Sänd ansökan.

Kan du inte sända ansökan elektroniskt kan du skriva ut lönegarantiansökan på NTM-centralens sidor. 
•    Skriv ut ”Lönegarantiansökan för arbetstagare”, fyll i den och sänd den per e-post till palkkaturva.uusimaa@ely-keskus.fi eller per post till Uudenmaan ELY-keskus/Palkkaturva, PL 54, 00521 Helsinki.

Snabbare lönegarantiförfarande för konkursbon
Med NTM-centralens samtycke kan ett konkursbo via lönegarantin söka obetalda löner som förvaltaren av konkursboet tillsammans med lönegarantimyndigheten fastställt att de kan betalas via lönegarantin.

Konkursboet söker lönerna till alla anställda med en enda ansökan till viken det ska bifogas lönespecifikationer och ett sammandrag av fordringarna.
Det är dock alltid enskilda anställda som svarar för att lämna en lönegarantiansökan. Om förvaltaren av konkursboet inte lämnar en lönegarantiansökan å anställdas vägnar ska de själva göra det. 

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14