Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Löntagarnas hälsa och välfärd (PHT): Välmåendekurs

Uppdaterad: 28.02.2020

Löntagarnas välfärd och hälsa PHT är en organisation som arrangerar subventionerade Första steget-välfärdskurser för personer i arbetsför ålder och barnfamiljer.

Stöd för att ändra livsstilen och orka i arbetet och vardagen på permanent förändring-kurser

Permanent förändring-kurserna ger dig en möjlighet att stanna upp och fundera på din välfärd och ditt välbefinnande.

På kurserna går vi igenom vanor och sätt att motionera, äta och få balans i livet med hjälp av beprövade psykologiska handledningsmetoder.

Ytterligare kan du pröva på nya motionsformer under handledning och få information om kost, kamratstöd och tid för vila.

Kursen omfattar tre kontaktperioder (3 + 2 + 2 d), vilket gör det enklare att överföra det du lärt dig till vardagen. Alla löntagare, arbetslösa och företagare i arbetsför ålder kan söka till kursen.

Kurserna lämpar sig för personer som

 • är missnöjda med sin välfärd
 • vill få stöd för att gå igenom vardagen och livsstilen
 • saknar stöd för viktkontroll
 • känner sig utmattade och
 • har försökt ändra sin livsstil utan att lyckas.

Sök till en Permanent förändring-kurs här (På finska)

 

Glädje och välfärd i familjevardagen på första steget-familjekurser

Välfärdskurserna för barnfamiljer hjälper dem att gå igenom sin vardag och finna sätt att stöda välfärden hos alla familjemedlemmar.

På kurserna upplever du motion och prövar du på nya grenar, får du tips och idéer för familjens vardag, välfärd och livsstil samt har ni tid att vila ut och vara tillsammans.

Till kurserna kan söka familjer med barn i dagis- eller skolålder.

Kurserna lämpar sig för barnfamiljer som saknar

 • idéer för att motionera mer,
 • tips till bättre matvanor för föräldrarna och barnen,
 • sätt att kontrollera tv-tiden och göra mer tillsammans samt
 • stöd för viktkontroll.

Sök till en familjekurs här (På finska)

 

Deltagarna väljs på basis av hälso-, ekonomiska och sociala faktorer. Kurserna understöds av Veikkaus och kostnaderna för deltagarna är mycket låga.

Ytterligare stöd till PAM-medlemmar:

Finlands fackförbunds semesterorganisation SAL-lomat understöder medlemmar av FFC-medlemsförbund, dvs. också PAM-medlemmar, då de deltar i välfärdskurser hos PHT.

Ytterligare stödet betalas retroaktivt efter kursen.

 • Stödet för Permanent förändring-kurserna är 50 € (förutsätter att du deltar i alla tre kontaktperioder).
 • För familjekurser beviljar SAL-lomat 25 € per varje deltagare över 6 år.

Gör så här: Efter att ha deltagit i välfärdskursen hos PHT ska du sända följande uppgifter per e-post till adressen pasi.ylitalo@sal-lomat.fi:

 • ditt namn
 • ditt fackförbund och
 • ditt kontonummer (IBAN).

PHT svarar för valet av kursdeltagare och arrangemang.

Ytterligare uppgifter:

PHT rf
Kundservicen betjänar vardagar kl. 13.00–15.30

020 144 1310
asiakaspalvelu@pht.fi

 

Läs mer

Medlemsförmåner