Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Många skäl att gå med i PAM

Uppdaterad: 06.09.2022

När du går med i PAM har du tillgång till kollektivavtal, en förtroendeman på din arbetsplats, förbundets anställnings- och medlemsrådgivningstjänster, rättshjälp och hjälp av en jurist vid behov för att hantera dina anställningsfrågor, material för övervakning av anställningsvillkor, fantastiska medlemsförmåner och inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om du blir arbetslös.

Kollektivavtalet
Rådgivning i allt som har med anställningen att göra
Juridiska tjänster och advokattjänster i frågor som har med anställningen att göra
Trygghet för arbetslösa
Utbildning

Övriga medlemsförmåner
 

Det världens häftigaste att tillhöra ett fackförbund! Gå med i PAM

Det är bara fackförbundet som står på arbetstagarens sida i arbetslivet. Förmåner som arbetstagare har, som exempelvis semester, lön för sjuktid och föräldraledighet är inga självklarheter. Hur dessa och många andra av arbetstagarens förmåner ser ut beror på varje enskild medlem. Fackförbundet förhandlar fram kollektivavtal i vilka man kommer överens om bestämmelserna för arbetet och dessutom påverkar förbunden lagstiftningen.

Det är endast i ett fackförbund som du kan verka för att arbetstagarnas förmåner inte trampas på utan att man håller fast vid dem! 

När du går med i PAM är du bland en grupp människor som är intresserade av hur väl arbetstagarna tas om hand. I PAM behöver du inte ensam reda ut din lön eller förhandla om arbetsvillkoren. Och om du får problem i din anställning behöver du inte heller klara dem ensam – du får hjälp av förbundet. När du arbetar inom en privat servicebransch är PAM rätt förbund för dig.

Kollektivavtalet

PAMs viktigaste uppgift är att förhandla fram kollektivavtal för servicebranscherna. I kollektivavtalet har man avtalat om vilka minimivillkor som gäller i arbetet såsom lön, arbetstid, lön under sjukfrånvaro, söckenhelgsersättning etc. Villkoren är minimivillkor och arbetsgivaren måste som minimum tillämpa dem på alla sina arbetstagare. Tack vare kollektivavtalet behöver du inte förhandla om arbetsvillkoren själv, då PAM har förhandlat fram dem åt dig.

I kollektivavtalet kommer man överens om villkoren för arbetet, bland annat när det gäller lönen. Fackförbundet förhandlar om dem för din räkning, med 210 000 medlemmar i ryggen.

Rådgivning i allt som har med anställningen att göra

Du kan alltid kontakta förtroendemannen om du har frågor om din anställning. De kan t.ex. handla om lönen, arbetsskift eller mertidsarbete. Om det inte finns en förtroendeman på din arbetsplats kan du skicka frågor angående din anställning via e-service eller ringa till PAM:s rådgivningstjänst.

Du har en förtroendeman på arbetsplatsen eller PAMs rådgivningstjänsterna som tar hand om dig.

Juridiska tjänster och advokattjänster i frågor som har med anställningen att göra

Medlemmarna har möjlighet att få rättshjälp och tillgång till förbundets advokats tjänster. PAM ger sina medlemmar råd i anställningsfrågor cirka 50 000 gånger per år och är med om att avgöra runt 1 000 meningsskiljaktigheter. På arbetsplatser handlar flesta tvister om att anställda betalats för lite lön.Se sidan om tvister för att få veta mer om vilka fall PAM har hanterat och hanterar för sina medlemmars räkning. PAM:s rättshjälp är utmärkt: den är mer omfattande än på många andra fackförbund. 

Trygghet för arbetslösa

Som medlem i PAM tillhör du automatiskt Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Du har rätt att ansöka inkomstrelaterad dagpenning när du ha varit medlem i arbetslöshetskassan i minst sex månader.

Utbildning

Utbildningen för medlemmar är gratis! Som medlem får du utbildning som utökar din yrkeskompetens eller får dig att utvecklas så att du kan ta förtroendeuppdrag eller delta i avdelningens verksamhet.

Övriga medlemsförmåner

PAMs medlemsförmåner kan utnyttjas både i arbetet och på fritiden. Exempelvis semesterförmåner, försäkringsförmåner, rabatt på drivmedel med mera. Klicka här för att läsa mer.

Gå med

Det är enkelt att gå med på nätet. Klicka här eller ring 030 100 640

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14