Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Meddelande om graviditet till arbetsgivaren

Uppdaterad: 15.09.2022

Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen om när man ska meddela arbetsgivaren om att man är gravid. Däremot ska man meddela arbetsgivaren om moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet minst två månader innan ledigheten börjar om det inte finns motiverat skäl till att göra det senare. En sådan orsak är till exempel att barnet föds tidigare än beräknat eller en annan ändring i förutsättningarna att vårda barnet.

Kan arbetstagaren gå till rådgivningen under graviditeten?

Utgångspunkten är att man kommer överens om rådgivningstiderna utanför arbetstiden. Om detta inte är möjligt har den gravida arbetstagaren rätt att gå på undersökningar under arbetstiden utan att förlora lön. Man ska naturligtvis informera arbetsgivaren om frånvaron och orsaken till den i god tid.

Kan en arbetstagare sägas upp under familjeledigheten?

En arbetstagare får inte sägas upp för att hon är gravid, under den tid hon eller han är familjeledig och inte heller för att hon har meddelat att hon tänker vara familjeledig. Man har rätt att återgå i sitt tidigare arbete efter familjeledigheten eller om detta inte längre finns till ett arbete som motsvarar det tidigare.

Du har möjlighet att få hemvårdsstöd under den tid du är vårdledig. En förälder till ett barn under tre år eller liten skolelev kan få partiellt vårdpeng om föräldern har förkortat arbetstiden för att vårda barnen. Du får mer information om hur dagpenningarna slås fast och familjeförmånerna på FPAs webbsidor och broschyrer.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14