Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Medlemmarna berättar: varför jag anslöt mig till PAM

Uppdaterad: 01.03.2021

Vi frågade våra medlemmar vad som fick dem att ansluta sig till PAM. Läs svaren nedan: 

Hjälp och rådgivning i frågor och problem i anslutning till anställningsförhållandet: 

En känsla av trygghet: om det uppstod problem med jobbet, skulle det finnas en instans att vända sig till för att be om råd.

Jag har fått bra hjälp i olika situationer, t.ex. vid ett företags nedläggning och vid permitteringar, eller i andra frågor i anslutning till arbete och deltidsarbete.

Mitt senaste arbetsförhållande, som tog slut i augusti i år, var lite jobbigt, så att säga. Min chef var verkligt dålig och behandlade oss anställda mycket illa. Jag beslöt mig för att ansluta mig till facket så att ifall det någon gång skulle bli något problem till exempel med utbetalningen av löner, skulle jag ha en viss säkerhet för mig själv.

En närstående rekommenderade det för mig efter att det hade uppstått en beklaglig situation med arbetsturerna på min arbetsplats.

Jag hade redan i många år funderat på att ansluta mig till PAM, men bland folk i min ålder var det inte så mycket tal om att höra till facket, så av någon anledning blev det inte av. Jag fick dock problem med min dåvarande arbetsgivare och mina egna krafter räckte inte längre till för att ta reda på mina rättigheter som anställd och till att försvara mig (jag var den enda anställda inom det företaget och emot mig hade jag två företagare), så jag gick med i PAM föratt få bättre stöd med att reda ut mitt ärende. Att gå med i PAM var nog ett av de bästa besluten i mitt liv. Tack för att ni finns, ni gör verkligen ett värdefullt arbete! :)

Arbetsgivarens samarbetsförhandlingar. Det var bättre att ansluta sig till facket och få skydd den vägen.

Den nya chefen på jobbet började behandla mig osakligt, till och med mobba mig. Jag upplevde att facket var det enda stället där man får stöd. 

Jag ville ha någon form av ”trygghet” i bakgrunden, för jag upplevde att handelsbranschen var en osäker bransch på grund av bland annat tidsbundna avtal med få timmar, och handelsbranschen är annars också okänd för mig.

Den egna branschens kollektivavtal: 

Det är viktigt att höra till det fackförbund, vars kollektivavtal man lyder under. 

Jag ansluter mig alltid till det förbund som förhandlat fram det kollektivavtal som jag arbetar under.

I mitt arbete följs kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidsbranschen, och därför var det mest naturligt att ansluta sig till PAM.

Se kollektivavtalen som PAM förhandlat fram. 

Utkomstskydd för arbetslösa: 

Man får åtminstone trygghet och information om arbetsgivaren börjar trycka på. Och inkomstrelaterad dagpenning om man blir permitterad eller arbetslös! 

PAM innebär mentalt stöd och ekonomisk trygghet om man förlorar jobbet.  Förtroendemannatjänster, rättsskydd och inkomstrelaterad dagpenning. 

Att gå med i facket har varit en självklarhet för mig, för förutom arbetslöshetskassan erbjuder PAM hjälp också i anställningsfrågor och PAM har varit ett stöd för mig också i svårare fall :)

Medlemsförmåner: 

För att jag får råd, rabatter, förmåner, utkomstskydd för arbetslösa och mycket annan hjälp.

Förmånerna hos ett stort fackförbund samt känslan av trygghet i de egna arbetsärendena. 

Jag ville säkerställa min rätt att använda mig av era tjänster, t.ex. juridisk rådgivning, för på min arbetsplats rör man sig ofta i gråzonen.

Juristtjänster och jag får alltid hjälp och med minsta lilla problem.

Läs mer om medlemsförmånerna

Viljan att vara med och främja ställningen hos och förmånerna för arbetstagarna i servicebranschen: 

Jag ansluter mig alltid till facket i den bransch där jag arbetar. Det är en självklar sak för mig, intressebevakningen och alla saker facket representerar är mycket viktiga för mig.

Jag ville vara med och understöda och utveckla frågor som ligger i allas vårt intresse.

Att höra till facket är självklart för mig, eftersom jag vill att det ska finnas en instans som bevakar mina intressen som arbetstagare.

Jag får vid behov hjälp i ärenden som berör arbetslivet och så vill jag höra till en organisation som bevakar de anställdas intressen.

Läs mer

Medlemsförmåner