Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Mertidsarbete

Uppdaterad: 28.12.2021

Arbetsavtalslagen förpliktar arbetsgivaren att erbjuda deltidsanställda mertidsarbete före nyanställningar. Om arbetsgivaren alltså behöver fler anställda för ett arbete som en deltidsanställd är lämplig för, måste arbetet erbjudas den deltidsanställda. I förekommande fall är arbetsgivaren skyldig att ordna arbetstiden enligt det som kollektivavtalet föreskriver och som företaget tillämpar för att uppfylla skyldigheten att erbjuda mertidsarbete.

Skyldigheten att erbjuda mertidsarbete påverkas inte av när anställningen har börjat. Den som har varit anställd hos arbetsgivaren i många år har således inget företräde före den som haft sitt jobb bara en vecka. Arbetsgivaren måste ordna utbildning om arbetet kräver utbildning som arbetsgivaren rimligen kan ordna.

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda alla intresserade mertidsarbete på eget initiativ och så rättvist som möjligt. Däremot behöver arbetsgivaren inte erbjuda mertidsarbete om arbetstagaren själv har velat ha ett arbetsavtal som avser deltidsarbete eller om arbetstagaren har meddelat arbetsgivaren att han eller hon inte vill ha extra timmar. Du kan när som helst meddela arbetsgivaren att du är intresserad av mertidsarbete. Arbetsgivaren måste då ta hänsyn till dig på normalt sätt när mertidsarbete erbjuds. 

Arbetstidskalendern hjälper dig att övervaka mertidsarbete 

PAM:s arbetstidskalender underlättar för dig att bevaka dina rättigheter och intressen. Skriv upp alla arbetsskift och för bok över möjligheterna att få mertidsarbete. Du kan beställa kalendern utan kostnad. 

Checklista för mertidsarbete

 • Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda mertidsarbete.
 • Arbetet måste erbjudas en deltidsanställd som är lämplig för uppgiften.
 • Mertidsarbete måste erbjudas när en heltidsanställning blir ledig eller om det finns ”extra” arbetstimmar.
 • Du behöver inte be om mertidsarbete. Det är arbetsgivaren som ska erbjuda mertidsarbete. Trots det är det bra att meddela sitt intresse för arbetet.
 • Du kan när som helst meddela arbetsgivaren att du är beredd att ta emot mertidsarbete från och med en viss tidpunkt – också om du tidigare har meddelat något annat.
 • Arbetsgivaren är skyldig att ordna med skälig utbildning om det krävs för att du ska kunna ta arbetet.
 • Arbetsgivaren ska erbjuda mertidsarbete så rättvist som möjligt.
 • Arbetsgivaren är skyldig att utnyttja de arbetstidsregler som ingår i kollektivavtalet för att uppfylla sin skyldighet att erbjuda mertidsarbete.
 • Du måste vanligen erbjudas arbete upp till 37,5 timmar i veckan.
 • Arbetsgivaren behöver inte erbjuda övertidsarbete.
 • Arbetsschemat är viktiga verktyg när du vill ta reda på din rätt till mertidsarbete och räkna ut ersättningen.
 • Du eller någon som du har bemyndigat kan begära att få förteckningar över arbetsskiften. – Om det inte går att få dem, kan du vända dig till arbetarskyddsmyndigheten.
 • Arbetsgivaren är skyldig att lämna en kopia av förteckningen över arbetsskiften om arbetarskyddsmyndigheten begär det.
 • Förtroendemannen har rätt att få information om företagets anställningar (se kollektivavtalet inom din bransch).

Läs mer

Medlemsförmåner