Redigerat: 16.03.2015 - 12:29

Nyckelord: Medlemsförmåner

Neste Oil -bränslerabatt

PAM:s medlemmar får 2,1 cent/liter rabatt på bränsle och diesel. Du får förmånen med PAM:s medlemskort på Neste Oils servicestationer och automater (ej Neste Oil Express-stationer).

Du kan utnyttja förmånen antingen genom att betala kontant eller med de vanligaste bank- och kreditkorten. Det enda undantaget utgörs av Diners-kortet som inte omfattas av förmånen. Förmånen kan användas med endast ett kort åt gången. Mer information om Neste Oils stationer hittar du på adressen www.neste.fi.

Tillhörande information