Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ny arbetsplats, nytt yrke eller anställningsförhållande

Uppdaterad: 28.12.2021

Då du byter jobb eller yrke ska du alltid informera PAM om detta. Meddela också om du arbetar samtidigt för flera arbetsgivare.

Det är viktigt att uppdatera arbetsplats- och yrkesuppgifter så att du får information som rör just ditt yrke och hjälper din intressebevakning.

Ge nya arbetsgivaren ditt skattekort.

Anmäl nya anställningar:

i e-tjänsten eller genom att ringa vårt medlemsservicenummer

Medlemsavgifter

Kom ihåg att ingå ett nytt avtal om inkassering av medlemsavgifter  då

 • du byter arbetsgivare och jobb eller
 • du ingår ett nytt arbetsavtal för viss tid med samma arbetsgivare.

Har du med din arbetsgivare ett inkasseringsavtal om redovisning av medlemsavgifter rör avtalet endast denna arbetsgivare.

 • Byter du jobb ska du ingå ett nytt avtal med nya arbetsgivaren.
 • Har du flera arbetsgivare ska du ingå ett separat inkasseringsavtal med var och en.

Har du ett arbetsavtal för viss tid gäller inkasseringsavtalet lika länge som arbetsavtalet.

Om du dock ingår ett nytt arbetsavtal med samma arbetsgivare inom tre månader efter att föregående anställningen upphörde fortsätter inkasseringen av medlemsavgifter automatiskt.

Kom ihåg att kontrollera lönespecifikationen att arbetsgivaren innehållit fackföreningsavgiften.

Om arbetsgivarinkassering inte går för sig kan du själv betala medlemsavgiften i e-tjänsten hos PAM eller ta i bruk e-faktura i din nätbank genom att välja Servicefacket PAM rf till fakturautställare. 

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14