Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Nytt arbete?

Uppdaterad: 28.12.2021

När du inleder ett nytt anställningsförhållande måste du komma ihåg några grundläggande saker.

Ingå ett anställningsavtal
Anställningsavtalet kan gälla tills vidare eller vara tidsbundet. Ett skriftligt avtal är bättre än ett muntligt. Då är det lätt att kontrollera vad man har kommit överens om med arbetsgivaren.

Prövotid i början
Syftet är att ta reda på om det anställningsavtal som ingåtts uppfyller båda parters förväntningar. Prövotiden och dess längd måste anges i anställningsavtalet.

Du ska få arbetsorientering
Det är arbetsgivarens ansvar att ge dig tillräcklig orientering. Syftet med orienteringen är att du ska få tillräcklig vägledning i de arbetsuppgifter du ska utföra, arbetsplatsens verksamhet, arbetsutrustning och arbetarsäkerhet.
När du börjar på en ny arbetsplats bör du se till att du får orientering i dina arbetsuppgifter. Under orienteringen går man igenom dina arbetsuppgifter, sådant som har med anställningsförhållandet att göra (t.ex. arbetstid, prövotid, lön), arbetsplatser, sådant som har med arbetarskydd att göra, exempelvis vägledning och anvisningar i användning av utrustning samt eventuell användning av skyddsutrustning. Under orienteringen får du ofta även den första kontakten med dina arbetskamrater.
Ofta ger den som håller i orienteringen den nya arbetstagaren skriftligt material som du noggrant bör sätta dig in i. Det är mycket viktigt att fråga och ta reda på sådant som är oklart!


Ge skattekortet till arbetsgivaren
När du börjar på ett nytt jobb ska du ge arbetsgivaren ditt skattekort. Skattekortet kan du beställa från skattekontoret (www.vero.fi) och du kan oftast även få det hemskickat med post. När du är på skattekontoret och skaffar skattekort bör du komma ihåg att ta med ditt anställningsavtal. Skattekontoret behöver det för att se din lön, som du betalar skatt på.

Ingå ett avtal om indrivning av medlemsavgifter
När du byter arbetsplats bör du se till att du kommer överens med den nya arbetsgivaren om indrivning av medlemsavgifter, om du inte vill betala dem själv.
Det gamla avtalet om indrivning gäller den gamla arbetsgivaren, inte den nya. Du kommer överens med den nya arbetsgivaren om indrivning av medlemsavgifter i det nya anställningsförhållandet.
Om du är borta från arbetslivet under en längre tid och kommer tillbaka bör du komma ihåg att kontrollera på lönespecifikation att medlemsavgifterna återigen dras från din lön.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14