Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Övergång i vinter- och sommartid

När vi övergår till sommartid bör klockan flyttas en timme framåt på natten mellan lördag och söndag från kl. 03.00 till 04.00.
Då vi övergår till vintertid bör klockan flyttas en timme bakåt på natten mellan lördag och söndag från kl. 04.00 till 03.00.
Det här kan inverka även på arbetstagarens arbetstimmar.

Utgångspunkten är att den som arbetar under de ifrågavarande nätterna erhåller lön, arbetstidstillägg och söndagstillägg i enlighet med utförda arbetstimmar. 

För en arbetstagare på månadlön utjämnas arbetstimmarna under arbetstidsperioden och tilläggen ersätts i enlighet med fullbordade timmar.