Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Övergång i vinter- och sommartid

Uppdaterad: 19.03.2018

När vi övergår till sommartid bör klockan flyttas en timme framåt på natten mellan lördag och söndag från kl. 03.00 till 04.00.
Då vi övergår till vintertid bör klockan flyttas en timme bakåt på natten mellan lördag och söndag från kl. 04.00 till 03.00.
Det här kan inverka även på arbetstagarens arbetstimmar.

Utgångspunkten är att den som arbetar under de ifrågavarande nätterna erhåller lön, arbetstidstillägg och söndagstillägg i enlighet med utförda arbetstimmar. 

För en arbetstagare på månadlön utjämnas arbetstimmarna under arbetstidsperioden och tilläggen ersätts i enlighet med fullbordade timmar.

Medlemsförmåner