Redigerat: 23.08.2018 - 16:30

Nyckelord: Kollektivavtal, Avtalsförhandlingar

Övertidsförbud

Övertidsförbud är en stridsåtgärd, då arbetstagarna inte utför övertidsarbete för att att främja fackförbundets målsättningar vid förhandlingen av ett nytt arbetskollektivavtal.

Arbetstagarnas fackförbund (PAM) kan exempelvis besluta att övertidsförbud gäller inom ett visst avtalsområde. I så fall nekar branschens arbetagare till övertid, då arbetsgivaren frågar om hen kan utföra övertid.

Att arbeta övertid är alltid frivilligt.