Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAMs attraktionsbarometer

Uppdaterad: 16.12.2020

Attraktionsbarometern undersöker för Servicefacket PAMs del viktiga branschers image och attraktion.

Av PAMs branscher deltar handeln-, hotell- och restaurangbranschen samt fastighetsservicebranschen i barometern.

Undersökningen är indelad i fem centrala ämnesområden:

• hur väl kända branscherna är
• vad som kännetecknar branscherna
• attraktionen inom branscherna / önskvärda arbetgivare
• uppfattningar som hänför sig till sevicebranscherna
• opinioner relaterade till arbetslivet och att stanna i arbetet.

Undersökningen utförs årligen av Gallup Forum. För det internetbaserade dataflödet svarar TNS Gallup Oy:s opinionspanel.
Det finns två målgrupper i undersökningen: arbetsföra (18-65-åringar) eller "vuxna" samt 15-17-åringar, med andra ord "ungdomar".

Den senaste attraktionsbarometern (från år 2018) finns här.
Attraktionsbarometrar från tidigare år finns i materialdatabanken under punkten Statistik och rapporter.

Medlemsförmåner