Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s fullmäktige

Uppdaterad: 21.12.2021

Fullmäktige utövar PAM:s högsta beslutanderätt. Fullmäktige beslutar bl.a. om medlemsavgift, PAM:s verksamhetsplan, budget och om styrelsens ansvarsfrihet.

Fullmäktiges mandatperiod är fyra år och den sammanträder till ordinarie möten två gånger om året. Vårmötet hålls i maj-juni och höstmötet i november-december. Vid vårmötet behandlar fullmäktige bland annat bokslutsrapport och verksamhetsberättelse samt linjar nästa års verksamhet och ekonomi i enlighet med målprogrammet som godkännts på förbundskongressen.

Fullmäktigemedlemmarna är medlemmar som valts för detta förtroendeuppdrag i samband med förbundskongressen och de representerar PAM-medlemmar från olika delar av landet och yrkesgrupper.  

Fullmäktige består av:

 • ordförande
 • 2 vice ordförande
 • 50 medlemmar
 • 10 allmänna ersättare

Alla fullmäktigemedlemmar har tre (3) ordniarie ersättare. Medlemmarna är valda genom att beakta regioner, branscher och medlemskårens sammansättning. Du hittar medlemmarna här.

Läs också: PAM fick ny styrelsen och fullmäktige

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14