Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

PAMs fullmäktige

Fullmäktige utövar PAMs högsta beslutanderätt. Fullmäktige beslutar bl.a. om medlemsavgift, PAMs verksamhetsplan, budget och om styrelsens ansvarsfrihet.

Fullmäktige består av:

  • ordförande
  • 2 vice ordförande
  • 50 medlemmar
  • 10 allmänna ersättare

Alla fullmäktigemedlemmar har tre (3) ordniarie ersättare. Medlemmarna är valda genom att beakta regioner, branscher och medlemskårens sammansättning. Du hittar medlemmarna här.

Fullmäktige sammanträder till ordinarie möten två gånger om året. Mandatperioden är fyra år. Under fyra år har fullmäktige ungefär sju möten.

Förbundskongressen som sammanträderen gång per fyra år väljer fullmäktigeledmöter.

Läs också: PAM fick ny styrelsen och fullmäktige

Läs mer