Redigerat: 16.08.2018 - 12:45

Nyckelord: Förbundsval

PAMs fullmäktige

Fullmäktige utövar PAMs högsta beslutanderätt. Fullmäktige beslutar bl.a. om medlemsavgift, PAMs verksamhetsplan, budget och om styrelsens ansvarsfrihet.

Fullmäktige består av:

  • ordförande
  • 2 vice ordförande
  • 50 medlemmar
  • 10 allmänna ersättare

Medlemmarna är valda genom att beakta regioner, branscher och medlemskårens sammansättning. Du hittar medlemmarna här.

Fullmäktige sammanträder till ordinarie möten två gånger om året. Mandatperioden är fyra år. Under fyra år har fullmäktige ungefär sju möten.

Läs också: PAM fick ny styrelsen och fullmäktige