Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAMs fullmäktige

Uppdaterad: 02.09.2020

Fullmäktige utövar PAMs högsta beslutanderätt. Fullmäktige beslutar bl.a. om medlemsavgift, PAMs verksamhetsplan, budget och om styrelsens ansvarsfrihet.

Fullmäktige består av:

  • ordförande
  • 2 vice ordförande
  • 50 medlemmar
  • 10 allmänna ersättare

Alla fullmäktigemedlemmar har tre (3) ordniarie ersättare. Medlemmarna är valda genom att beakta regioner, branscher och medlemskårens sammansättning. Du hittar medlemmarna här.

Fullmäktige sammanträder till ordinarie möten två gånger om året. Mandatperioden är fyra år. Under fyra år har fullmäktige ungefär sju möten.

Förbundskongressen som sammanträderen gång per fyra år väljer fullmäktigeledmöter.

Läs också: PAM fick ny styrelsen och fullmäktige

Läs mer

Medlemsförmåner