Redigerat: 17.04.2019 - 10:05

Nyckelord: Medlemsförmåner

PAM:s hyresbostäder

Förbundets medlemmar kan söka lediga bostäder på adressen Distbybrinken 5 (Mattby, Esbo) Mer information om ansökningsprocessen och situationen får du på numret 020 774 2241.