Redigerat: 16.08.2018 - 12:50

Nyckelord: Förbundsval

PAMs styrelse

Styrelsen leder förbundets praktiska arbete och förbundet, bl.a. arbete med kollektivavtalen. Styrelsen väljer verksamhetsledaren och förbundets anställda samt utser ledningsgruppens medlemmar.

Styrelsen består av:

  • Förbundets ordförande
  • Personlig ersättare för styrelsens ordförande
  • 15 medlemmar
  • 3 allmänna ersättare

Du hittar medlemmarna här.

Mandatperioden är fyra år, under vilken styrelsen sammanträder ungefär 44 gånger.

Läs också: PAM fick ny styrelsen och fullmäktige