Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

PAM:s styrelse

Uppdaterad: 21.12.2021

Styrelsen leder förbundets praktiska arbete och förbundet, bl.a. arbete med kollektivavtalen. Styrelsen verkställer förbundskongressens linjedragningar på en praktisk nivå. Likaså styr den förbundets organisation och fackavdelningsverksamhet i enlighet med lagstiftningen effektivt och med sakkunskap.

Styrelsen väljer verksamhetsledaren och förbundets anställda samt utser ledningsgruppens medlemmar.

 

Styrelsens uppgift är att ta hand om förbundets verksamhet under tiden mellan förbundskongresser. Styrelsen är ansvarigtför framstegen i de beslut som fattas av förbundskongressen och styr förbundets verksamhet. Mandatperioden är fyra år och det genomsnittliga antalet styrelsemöten är 11 år.

Styrelsens uppgift är att säkerställa att förbundets och fackavdelningernas verksamhet följer de riktlinjer som beslutats av förbundskongressen och i enlighet med lagar och bestämmelser övervaka att förbundets ekonomi förvaltas i dess medlemmars intresse.

Styrelsen övervakar aktivt frågor som rör medlemskåren på arbetsmarknaden och i samhället och förbereder förslag och frågor för fullmäktige.

Styrelsen väljer verksamhetsledare och anställda i förmanspositioner i förbundet samt utser ledningsgruppen. Fackförbundets styrelse är också ansvarig för genomförandet av föbundskongressens val.
 

Styrelsen består av:

 • Förbundets ordförande
 • Personlig ersättare för styrelsens ordförande
 • 15 medlemmar
 • 3 allmänna ersättare

Du hittar medlemmarna här.

Om styrelsen måste kompletteras under kongressperioden kommer valet att göras av PAM:s fullmäktige.

PAM:s styrelseledamöter deltar i PAM:s styrelsemöten och planeringsdagar som ordnmas i den egna regionen. Några av styrelseledamöterna är också medlemmar i branschkommittén för sina respektive avtalsområden.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 vardagar kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 vardagar kl. 10-14