Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Pensionärsmedlem

Uppdaterad: 28.12.2020

Pensionärer kan förbli medlemmar i förbundet. Arbetar de har de rätt till anställningsrådgivning om de betalar medlemsavgiften till förbundet.

Informera förbundet om att du går i pension. Pensionärsmedlemskapet är gratis. På begäran sänds tidningen Pam.fi till pensionärer.

Anmäl att du går i pension i e-tjänsten.

Arbetar du och får lön under pensionen kom ihåg att betala medlemsavgift på lönen. Då har du rätt till anställningsrådgivning på PAM. Du betalar medlemsavgift endast på lönen – inte på pensionen.

 

Läs mer

Medlemsförmåner