Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Permitterade kan få inkomstrelaterad dagpenning

Uppdaterad: 23.08.2021

Inkomstrelaterad dagpenning betalas normalt till 17–64-åriga men under permittering kan den betalas också till 65–67-åriga då de permitteras från en tillsvidareanställning eller deras arbete hindras av vädret eller en stridsåtgärd som vidtagits av andra anställda eller arbetsgivaren.

Dagpenning kan betalas endast på basis av ett utlåtande av en TE-byrå. Därför ska permitterade anmäla sig som arbetslösa arbetssökande och söka heltidsarbete på TE-byrån senast på första permitteringsdagen.

Du söker alltid dagpenning i efterhand. Första ansökan kan du sända för två veckor och därefter var fjärde vecka eller med en månads mellanrum. Till ansökan ska du bifoga en kopia av permitteringsintyget. Löneuppgifter får a-kassan från inkomstregistret.

Efter att sökande uppfyller arbetsvillkoret (26 arbetsveckor) beaktas en självrisktid på 5 vardagar före utbetalning – i regel dock högst en gång per år. Självrisktiden ska samlas inom en period på 8 veckor. I samband med permittering händer det ibland att självrisktiden inte uppfylls om en kort permittering följs av en arbetsperiod på över 8 veckor före en ny kort permittering. Då kan dagpenning inte betalas under permitteringen.

Har dagpenning betalats tidigare men arbetsvillkoret uppfylls ännu inte inleds utbetalningen genast från första permitteringsdagen.

Inkomstrelaterad dagpenning också om arbetstiden per vecka eller dag förkortas
Permitteras du delvis genom att din arbetstid per vecka eller dag förkortas ska du ange utförda arbetstimmarna i dagpenningansökan. Löneuppgifter får a-kassan från inkomstregistret.

Dagpenning kan betalas när arbetstiden är högst 80 % av arbetstiden för en heltidsanställd. I samband med permittering granskas arbetstiden veckovis. Har du hela arbetsdagar under en arbetsvecka medan andra dagar är du helt permitterad betalas du full inkomstrelaterad dagpenning för de dagar då du är permitterad. Har dina arbetsdagar förkortats får du jämkad dagpenning för fem dagar.

Exempel 1: Du har hela arbetsdagar måndag–onsdag och är helt permitterad torsdag–söndag. Denna vecka får du full dagpenning för två dagar.

Exempel 2: Du har permitterats genom att din arbetsdag förkortats. Du arbetar 50 procent måndag–onsdag och är helt permitterad torsdag–söndag. Denna vecka får du jämkad dagpenning för fem dagar.

Exempel 3: Du arbetar på deltid och permitteras. Du får jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Jämkningsperioden för din inkomstrelaterade dagpenning är den normala – exempelvis en månad.

Läs mer

Medlemsförmåner