Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Problem med anställningen

Uppdaterad: 15.09.2022

Kontakta först förtroendemannen.

På arbetsplatsen representerar förtroendemannen PAM och de arbetstagare som hör till PAM. Förtroendemannen är den som man helst ska vända sig till i alla frågor om anställningsförhållandet, också när det uppstår problem. Problem med anställningsförhållandet reds ut på arbetsplatsen via förtroendemannen.

Den grundläggande principen är att man förhandlar om det uppstår problem i ett anställningsförhållande. I kollektivavtalet finns det regler för hur förhandlingarna ska gå till. Det ser i stort sett ut så här:

arbetstagare                                               chef/förman

förtroendeman och arbetstagare                arbetsgivare

fackförbund                                               arbetstagarförbund

arbetsdomstolen

Det är bra att först försöka reda upp situationen själv. Meningsskiljaktigheter brukar lösa sig bäst om man diskuterar lugnt och sansat. Om du inte kommer fram till någon lösning genom att prata med din chef, är nästa steg att kontakta förtroendemannen. Då deltar också förtroendemannen i förhandlingarna. 

Om det inte går att nå enighet i de lokala förhandlingarna, upprättas det en promemoria om meningsskiljaktigheten. Många kollektivavtal har en mall för promemorian.

Promemorian om meningsskiljaktigheten upprättas i exemplar. Förtroendemannen skickar det ena exemplaret till PAM:s distriktsbyrå och arbetsgivaren eller en företrädare för arbetsgivaren skickar det andra exemplaret till arbetsgivarförbundet.

Därefter utreder båda förbunden meningsskiljaktigheten. Om inte heller förbunden finner en lösning, är det i sista hand domstolen som avgör vad som är rätt. 

Finns det ingen förtroendeman?

Kontakta vår rådgivning i anställningsfrågor eller närmaste regionkontor.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14