Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Produktivitet

Uppdaterad: 13.05.2019

Produktiviteten visar hur stort mervärde man får per arbetad timme. Mervärde uppstår när värdet på råvarorna dras från den färdiga produktionen.

I videon nedan visas lönsamhet genom exemplet med en restaurang.

En restaurang kan användas som exempel på produktion. Det kommer in råvaror och mellanprodukter i produktionen, exempelvis färdigskalade potatisar. Det kommer ut olika typer av maträtter i form av produktion därifrån.

Differensen mellan produktionen och råvarorna är mervärdet. Det ligger ganska nära restaurangens resultat. Produktivitet får man genom att dela mervärdet med antalet arbetade timmar.

Om man får ut ett större mervärde av de arbetade timmarna ökar produktiviteten.

Produktiviteten kan vanligtvis förbättras med bättre utrustning och högre kompetens hos arbetstagarna. Exempelvis på en restaurang kan produktiviteten öka genom bättre utbildning, handledning, bättre praxis eller bättre utrustning.

Att utöka antalet arbetstimmar, det vill säga förlänga arbetstiden, ökar inte produktiviteten.

Läs mer

Medlemsförmåner