Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Prövotid

Uppdaterad: 02.04.2020

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om en prövotid som infaller i början av anställningen. Syftet är att ta reda på om det arbetsavtal som ingåtts uppfyller båda parters förväntningar. Prövotiden och dess längd måste anges i arbetsavtalet. Arbetsgivaren kan även uppge att den prövotid som ingår i kollektivavtalet gäller för anställningen när arbetsavtalet ingås. Om ni inte har kommit överens om någon prövotid eller om arbetsgivaren inte har hänvisat till bestämmelsen om prövotid i kollektivavtalet ingår ingen prövotid. I princip kan samma parter endast komma överens om prövotid en gång.

Prövotidens längd

Bestämmelsen om prövotid i arbetsavtalslagen ändrades den 1 januari 2017. Ändringen innebär att prövotiden förlängs till högst sex månader. Man kan dock komma överens om en kortare prövotid i kollektivavtalet.

I en del av kollektivavtalen har man avtalat separat om längden på prövotiden, och då förlängs inte prövotiden till sex månader i och med förändringen i arbetsavtalslagen. Man bör kontrollera hur lång prövotiden är i det egna kollektivavtalet och vid behov kontakta PAM.

• I Handelns kollektivavtal har man kommit överens om en prövotid på högst fyra månader
• Inom turism- och restaurangbranschen är prövotiden fyra månader
• På apoteken har man kommit överens om en prövotid på fyra månader
• I kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen kan prövotiden inte förlängas till sex månader
• I kollektivavtalet för bevakningsbranschen är prövotiden sex månader

Uppsägning av arbetsavtalet under prövotiden

Under prövotiden kan arbetsavtalet sägas upp av vardera parten med omedelbar verkan och utan uppsägningstid. Uppsägningen av avtalet under prövotiden får dock inte ske på grunder som är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden. Ovidkommande grunder kan vara exempelvis att arbetstagaren är gravid eller blir vald till förtroendeman. Arbetsavtalet får inte heller sägas upp under prövotiden av produktionsrelaterade eller ekonomiska skäl.

Läs mer

Medlemsförmåner