Redigerat: 13.02.2015 - 08:35

Nyckelord: Arbetsliv, Arbetsvillkor, Ungdomar

Prövotid

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om en prövotid som infaller i början av anställningen. Syftet är att ta reda på om arbetsavtalet uppfyller båda parternas förväntningar. Prövotiden måste regleras i arbetsavtalet. När ni ingår arbetsavtal har arbetsgivaren rätt att uppge att den prövotid som ingår i kollektivavtalet gäller för anställningen. Det ingår ingen prövotid om ni inte kommer överens om en prövotid och arbetsgivaren inte har hänvisat till bestämmelsen om prövotid i kollektivavtalet. I princip kan samma parter komma överens om prövotid bara en gång.

Hur lång är prövotiden?

Prövotiden kan pågå högst fyra månader. Vid tidsbegränsade arbetsavtal som är kortare än åtta månader får prövotiden vara högst hälften av giltighetstiden för arbetsavtalet. Om arbetsavtalet är tidsbegränsat och gäller exempelvis i sex månader, får prövotiden alltså vara högst tre månader. Prövotiden börjar löpa när arbetet börjar. 

Får arbetsavtalet hävas under prövotiden?

Under prövotiden får arbetsavtalet hävas av vardera parten med omedelbar verkan och utan uppsägningstid. Däremot får arbetsavtalet inte hävas på grunder som är ovidkommande med avseende på syftet med prövotiden.  Ovidkommande grunder kan till exempel vara att arbetstagaren är gravid eller har valts till förtroendeman. Arbetsavtalet får inte heller hävas av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker under prövotiden.

Tillhörande information