Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Rättshjälp

Uppdaterad: 28.12.2021

PAM:s medlemmar kan få rättshjälp i tvister som har att göra med anställningsförhållande eller arbetsvillkor. Förutsättningen är att man har haft medlemskap i PAM i minst sex månader innan tvisten uppstått på arbetsplatsen. Medlemsavgifterna ska också vara betalda för den här tiden. Samma villkor gäller för medlemmar som övergår från ett annat fackförbund till PAM.

Rättshjälp är en betydande medlemsförmån

PAM:s rättshjälp är utmärkt: den är mer omfattande än på många andra fackförbund. I PAM finns det till exempel ingen självriskandel för rättegångskostnader och ingen övre gräns för kostnader. Förbundet bär också risken för rättegångskostnaderna, dvs. om man förlorar saken i rätten svarar PAM utöver de övriga kostnaderna också för motpartens rättegångskostnader.

Kostnaderna för rättstvister uppgår lätt till tiotusentals euro. När du är medlem i PAM, är din försörjning tryggad vid eventuella problem med anställningen. Dessutom kan du lita på att ditt ärende kommer att drivas av en advokat som har kompetens om arbetsvillkoren och tvistefrågorna inom de privata servicebranscherna. 

När kan jag få rättshjälp?

Rättshjälp är alltid föremål för prövning. Beslutet om rättshjälp fattas på rättsliga grunder – man överväger alltså om det är möjligt att få ett positivt utfall i rätten. Då beslut fattas, utreder man bland annat om lagen har brutits och om det är möjligt att presentera tillräckliga bevis i ärendet.

Att få ett domstolsbeslut kan ibland vara viktigt för att få ett prejudikat som har större principiell betydelse och för att förtydliga tolkningen av lagen.

Läs mer om hur processen framskrider vid en domstol (på finska). 

Problem i anställningsförhållandet, vad kan jag göra?

Lyckligtvis är det bara ett fåtal tvister som behöver prövas i rätten. Målet är alltid att utreda problem i anställningsförhållandet genom att förhandla på arbetsplatsen. I tvistefrågor får PAM:s medlemmar hjälp av förtroendemannen på arbetsplatsen, PAM:s arbetsrådgivning och regionkontor. Har du problem med din anställning? Läs mer om hur det lönar sig att gå vidare med saken (på finska).

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14