Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Riksförlikningsmannen

Uppdaterad: 17.12.2021

Riksförlikningsmannen är en tjänsteman som förhandlar om konflikter på arbetsmarknaden. Hen gör till exempel förlikningsförslag då arbetstagar- och arbetsgivarförbunden inte sinsemellan har nått enhällighet om innehållet i arbetskollektivavtalet. Riksförlikningsmannens uppgift är likaså att främja funktionaliteten på arbetsmarknaderna.

Om ett fackförbund eller arbetsgivarförbundet planerar stridsåtgärder - exempelvis strejk eller lockout - bör man meddela om detta senast två veckor förrän planerat startdatum till riksförlikningsmannens byrå. Efter det här bör riksförlikningsmannen vidta åtgärder för att medla i konflikten. Riksförlikningsmannen kan även själv skrida till åtgärder om hen blir uppmärksammad om en arbetskonflikt som äventyrar arbetsfreden och ger upphov till exempelvis strejk eller lockout. Riksförlikningsmannen kallar parterna i arbetskonflikten till att förhandla runt samma bord.

Om stridsåtgärden förorsakar oskäligt besvär eller om den hänför sig till livsviktig samhällelig verksamhet, kan riksförlikningsmannen anföra att stridsåtgärden skjuts fram med 14 dygn. Arbets- och näringsministeriet besluter om detta.
Det är obligatoriskt att delta i förlikningen. Efter att ha hört parterna ger förlikningsmannen i vanliga fall ett förlikningsförslag för att lösa konflikten. Båda parterna behandlar förslaget i enlighet med givna tidsfrister och förslaget kan endera accepteras eller förkastas.

Vanligtvis då riksförlikningsmannen lägger fram ett förslag bedömer hen det även utgående ifrån hela arbetsmarknaden.
Sålunda påverkas till exempel lönenivån i förlikningsförslagen av avtal som gjorts tidigare på arbetsmarknaden.

Riksförlikningsmannen är en tjänsteman underställd arbets- och näringsministeriet. Hen utnämns av statsrådet, med andra ord landets regering. Riksförlikningsmannen leder riksförlikningsmannens byrå som finns på Bulevarden i Helsingfors. 

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14