Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Rörlighetsunderstöd

Uppdaterad: 15.07.2021

Arbetslöshetskassan betalar till sina medlemmar rörlighetsunderstöd som ska ersätta arbetsresekostnader och flyttkostnader. Understöd kan även beviljas för utbildning innan arbetsförhållandet då utbildningen är relaterad till arbetet. Arbetslöshetskassan kontrollerar självständigt kraven för understödet. Rörlighetsunderstöd är en skattebelagd förmån och den ska ansökas inom 3 månader från att arbetsförhållandet eller utbildningen börjat. Tre månader räknas bakåt från den dagen ansökan inkommit till kassan.

Rörlighetsunderstöd kan betalas till de som får arbetslöshetsförmån då arbetsförhållandet som rörlighetsunderstödet baserar sig på eller då utbildningen som är relaterad till arbetet börjar. Arbetsförhållandet ska vara minst 2 månader. Arbetet måste utföras genom ett arbetsförhållande, därmed betalas inte rörlighetsunderstöd om det är fråga om företagsverksamhet.

Rörlighetsunderstöd  är lika mycket som grunddagpenningen och man kan få barntillägg. Förmånen betalas för fem dagar i veckan från och med att arbetsförhållandet har börjat. Till deltids arbetare betalas understödet för arbetsdagarna. Understödet betalas för en månad, om arbetsförhållandets längd är 2 månader. Om arbetsförhållandets längd är 3 månader betalas understödet för 1,5 månad och om arbetsförhållandet är minst 4 månader betalas understödet för 2 månader. Maximitiden av utbetalning förlängs inte trots att understödet skulle betalas för färre än 5 dagar per vecka.

Vid fulltidsarbete ska arbetsresan, tur- och retur, i början av arbetsförhållandet vara i medeltal totalt mera än 3 timmar per dag och för deltidsarbete i medeltal totalt över 2 timmar per dag. Till rörelseunderstödet kan man även få en förhöjd del som betalas om arbetsplatsen (eller platsen för utbildningen som är relaterad till arbetet) är över 200 km från där man bor eller var man bott innan flytten.

Enligt den tillfälliga lagförändringen kan man få rörlighetsunderstöd för fulltidsarbete då arbetsresan, tur- och retur, är 2 timmar och då arbetsförhållandet börjar mellan 12.6.2020-30.9.2021.

Medlemsförmåner