Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Så här ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning

Uppdaterad: 23.08.2021

Gör så här om du blir arbetslös eller permitterad och ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan: 

 1. Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån senast den första arbetslöshetsdagen. En förteckning över byråerna finns på ANM:s webbsida.
 2. Fyll i ansökningsblanketten. Du kan skicka en elektronisk ansökan på vår webbtjänst. Ansökningsblanketter finns också på arbets- och näringsbyrån eller kan skrivas ut på Blanketter och bilagor.
 3. Skaffa fram nödvändiga bilagor. Närmare information finns på den här sidan och på ansökningsblanketten. Kontakta arbetslöshetskassan om du är osäker på vilka bilagor som behövs.
 4. Skicka in din ansökan till arbetslöshetskassan. Skicka alltid ansökningar i pappersform till den här adressen:
  Servicebranschernas arbetslöshetskassa, PB 93, 00531 HELSINGFORS

Fyll i din ansökan noggrant!

Fyll alltid i din första ansökning för två hela kalenderveckor och skicka in den till arbetslöshetskassan senast tre månader efter att du blev arbetslös. Barnförhöjning och förhöjd förtjänstdel ska ansökas på samma blankett. Ansökan skickas alltid in i efterskott, det vill säga tidigast den sista dagen i ansökningsperioden. Skicka in kopior om du behöver originaldokumenten senare.

Bilagor som krävs för den första ansökningen:

 • Löneintyg för 26 veckor, det vill säga för den tid som krävs för att du ska uppfylla arbetsvillkoret för dagpenningen. Det behövs för att räkna ut dagpenningen. Det ska framgå när anställningsförhållandet började och slutade, lön som är underkastad förskottsinnehållning, semesterpenningar, semesterersättningar och alla perioder utan lön.
 • Kopia av arbetsavtalet och uppsägningsbeskedet/permitteringsintyg.
 • Skattekort bara om du har graderat skattekort eller om du har begärt ändringsskattekort från skattebyrån. Notera att skattekortet ska skickas in i original.
 • Uppgifter om veckoarbetstider och löner om du ibland har haft arbetsveckor med 18 timmar. Notera att det kärvs underskrift av arbetsgivaren. Blanketten finns här.
 • Information om alla godtagbara skäl som förlänger kontrollperioden på 28 månader för arbetsvillkoret (FPA-beslut, studieintyg m.m.).
 • Uppgifter om sociala förmåner som du eller din familj har fått och som inverkar på dagpenningen (t.ex. FPA:s beslut om stöd för hemvård).
 • Utdrag ur gårdsboken om du ansöker om barnförhöjning för barn till din make eller sambo. Däremot får arbetslöshetskassan uppgifter om dina egna barn under 18 år direkt från Befolkningsregistercentralen. (Du kan söka barnförhöjning genom att uppge barnen under den punkt som finns på ansökningsblanketten.)
 • Kopia av intyg över den senast fastställda beskattningen om du har förvärvsinkomster från jordbruk, skogsbruk eller renhushållning. 

Bilagor som behövs för fortsatt ansökan: 

 • Det behövs inga bilagor om du är arbetslös helt och hållet.
 • Lönespecifikation eller löneintyg för den period som ansökan gäller, om du har arbetat under perioden.
 • Uppgifter om andra förmåner som inverkar på utbetalningen av dagpenning och ändringar i dem.

Läs mer

Medlemsförmåner