Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samarbete

Uppdaterad: 04.02.2022

Samarbete är ett förfarande för arbetsgivaren och arbetstagarna. Det innebär att representanter för båda parterna behandlar frågor om rättigheter och skyldigheter i anställningsförhållandet.  Den viktigaste lagen i sammanhanget är lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen).

Samarbetslagen räknar upp de frågor som kan ingå i samarbetsförfarandet. Det är bland annat följande: 

 • väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna som påverkar personalens ställning
 • hur arbetsmetoder och arbetet organiseras
 • överföring mellan olika arbetsuppgifter
 • personal- och utbildningsplaner
 • uppsägningar och permitteringar av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker och vid överlåtelse av rörelse.

Samarbetslagen gäller företag med minst 20 anställda. Också företag med färre anställda kan tillämpa samarbete, antingen enligt kollektivavtalet eller enligt regler som man kommer överens om på arbetsplatsen.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14