Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Semesterersättning

Uppdaterad: 01.10.2019

Semesterersättning beräknas på motsvarande sätt som semesterlön. Beräkningssättet finner du i kollektivavtalet för din bransch.

Semesterersättning under anställningen

Har anställda inte rätt till semester har de rätt att i stället för semesterlön få semesterersättning som betalas senast den 30 september.
Anställda har också rätt till semesterersättning då de utnyttjar sin rätt till ledighet som motsvarar semester enligt semesterlagen. Då ska semesterersättning betalas i samband med ledigheten enligt samma principer som semesterlön.

Semesterersättning när anställningen upphör

Upphör anställningen så att all intjänad semester inte fåtts ska anställda betalas semesterersättning som motsvarar semesterlön.

Lönespecifikation

Då semesterlön eller semesterersättning betalas ska arbetsgivaren ge anställda en specifikation av vilken framgår beloppet på och beräkningsgrunderna för semesterlönen eller semesterersättningen.

Läs mer

Medlemsförmåner