Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Semesterlön

Uppdaterad: 20.01.2020

Under semestern får anställda semesterlön. Utöver den betalas vanligen inte annan lön under semestern.

Flesta kollektivavtal innehåller bestämmelser om hur semesterlön beräknas och betalas. Denna information finner du därmed i kollektivavtalet för din bransch.

Då semesterlön eller semesterersättning betalas ska arbetsgivaren ge anställda en specifikation av vilken framgår beloppet på och beräkningsgrunderna för semesterlönen eller semesterersättningen.

Läs mer

Medlemsförmåner