Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Service- och tjänstebranschens Union i Norden

Uppdaterad: 05.08.2022

SUN är en år 1945 grundad nordisk samarbetsorganisation för fastighets-, försäkrings-, bank-, socialförsäkrings-, städ- och väktarbranschernas fackförbund. Bokstavskombinationen SUN är organisationsförkortningen på skandinaviska och står för Service- och tjänstebranschens Union i Norden.

Organisationen fungerar i de nordiska länderna förutom i Island, och dess medlemmar består av fackförbund med privat-, kommunalt- och statsanställda. Från Finland är PAM medlem som representant för anställda inom fastighetsservicebranschen och väktarbranschen.

SUN har till uppgift att främja samarbete och informationsutbyte mellan medlemsförbunden och mellan medlemmarna inom respektive bransch samt koordinera stöd till medlemsförbund som får in för lagliga stridsåtgärder. SUN ska ha fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen och andra förhållanden inom branscherna i respektive medlemsland.

SUN består av fyra branscher: fastighets-, städ-, försäkrings- och vakt-/säkerhetsbranschen. Varje sektor har en egen styrelse. De olika sektorerna ordnar därtill nordiska kurser, som behandlar framförallt värvning av medlemmar, förtroendemannens rättigheter, utbildnings- och arbetarskyddsfrågor med mera. I utbildningarna deltar främst förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktig. 

Läs mer om SUN på unionens svenskspråkiga webbsajt.

aiheeseen_liittyvat_uutiset

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14