Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Självrisktid

Uppdaterad: 13.04.2021

Självrisktid föreläggs då du första gången ansöker om dagpenning eller när ditt arbetsvillkor uppfylls igen.

Självrisktiden är 5 helt arbetslösa dagar och för den perioden betalas inte någon inkomstrelaterad dagpenning. Självrisktiden kan endast tas från den tiden man varit arbetssökande via TE-byrån och då det inte finns några andra hinder för utbetalning av dagpenning (t.ex. karens eller ekonomiska förmåners periodisering).

Självrisktiden räknas med timmar då man arbetar deltid. Självrisktiden räknas med att ta antalet timmar för full arbetstid minus de utförda arbetstimmarna. När de arbetslösa timmarna motsvarar 5 hela arbetsdagar uppfylls självrisktiden. 

Exempel: Full arbetstid inom branschen är 37.5h/vecka och du har arbetat 20 timmar under en vecka. Från den här veckan samlas 37.5h-20h=17.5 h till självrisktiden. Därmed måste man fortsätta samla självrisktid följande vecka.

Självrisktiden måste samlas inom 8 påföljande kalenderveckor. Självrisktid kan inte räknas från perioder då man arbetat över 80% av full arbetstid.

Självrisktid då arbetsvillkoret uppfylls igen

Självrisktiden tas igen om det från den tidigare maximitidens början (=första betalda dagen) har gått över ett år eller om det inte har betalats en enda dag efter att maximitiden skulle ha börjat tidigare.

Exempel 1: Permitteringen har börjat 3.2.2020, självrisktiden har uppfyllts under perioden 3.2.2020-9.2.2020 och utbetalning av dagpenning har börjat för perioden från och med måndagen 10.2.2020. En ny permitteringsperiod börjar 1.3.2021 och arbetsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts. Då det har gått över ett år sedan den tidigare maximitidens början (10.2.2020) föreläggs självrisktid för perioden 1.3.2021-7.3.2021 och utbetalningen börjar för perioden från och med 8.3.2021.

Exempel 2: Permitteringen har börjat 3.2.2020 och självrisktiden har uppfyllts under perioden 3.2.2020-9.2.2020 och utbetalningen av dagpenningen har börjat för perioden från och med måndag 10.2.2020. Den andra permitteringsperioden har börjat 15.8.2020. Arbetsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts igen men man har inte tagit någon självrisktid då det är under ett år sedan den tidigare maximitidens början (10.2.2020). Utbetalningen börjar för den nya perioden från och med 15.8.2020. Den tredje permitteringsperioden börjar 1.3.2021 och arbetsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts. Då det inte tagits självrisktid förra gången arbetsvillkoret uppfyllts tas det självrisktid för perioden 1.3.2021-7.3.2021 och utbetalningen börjar för perioden från och med 8.3.2021.

Självrisktid tas inte igen om det är under ett år sedan den tidigare maximitidens början(=första betalda dagen) och det då har tagits självrisktid. 

Exempel: Permitteringen har börjat 1.6.2020 och självrisktiden har uppfyllts under perioden 1.6-7.6.2020 och utbetalningen av dagpenningen har börjat för perioden från och med måndagen 8.6.2020. En ny permittering har börjat 1.2.2021 och arbetsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts igen. Då det är under ett år sedan den tidigare maximitidens början (8.6.2020) och det har tagits självrisktid då kommer det inte att tas självrisktid igen för perioden från och med 1.2.2021 utan dagpenning utbetalas för perioden från och med 1.2.2021.
    
 

Medlemsförmåner