Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ska du på anställningsintervju? Tips för arbetssökande

Uppdaterad: 20.05.2022

Det lönar sig att förbereda sig grundligt. Arbetsgivaren väljer vanligtvis ett antal sökande som kallas till intervju utifrån en skriftlig ansökan. På intervjun tar arbetsgivaren reda på mer om den sökandes kunskaper och lämplighet för uppgiften samt om den uppfattning som hen har fått utifrån ansökan stämmer med verkligheten.

På intervjun vill arbetsgivaren få en uppfattning om hur den sökande är som person, vilken kommunikativ kompetens den sökande har och om den sökande är genuint intresserad av det arbete som hen har sökt. Genom att förbereda sig inför en anställningsintervju minskas ofta nervositeten och man känner sig tryggare och säkrare.

Du kan exempelvis förbereda dig så här:
• Lär dig mer om arbetsgivaren, t.ex. på företagets webbplats. Ta reda på vilka produkter och/eller tjänster som företager erbjuder.
• Tänk i förväg ut vilka frågor du vill ställa om arbetsuppgifterna och arbetsgivaren.
• Läs annonsen och din ansökan ännu en gång. Det kan ha gått en tid sedan du skickade in din ansökan.
• Gå igenom din kompetens på nytt med hjälp av ditt CV (meritförteckning).
• Förbered dig på att presentera dig kort och koncist.
• Tänk genom vilka frågor som eventuellt ställs under intervjun och hur du ska svara på dem. Förbered dig även på att få frågor om dina dåliga sidor – frågan ställs för att testa din självkännedom.
• Förbered dig på att berätta om dina tidigare anställningar och varför du har bytt jobb. Om det är luckor i din meritförteckning bör du förbereda dig på att berätta vad du har gjort under tiden och hur du eventuellt har utvecklats. Tänk också över dina planer och önskemål när det gäller arbetslivet, som vad du vill jobba med om exempelvis fem eller tio år.
• Förbered dig på en fråga om lön: ange ditt löneanspråk och motivera det, om du får frågan. Ta med dina skolbetyg och arbetsintyg och organisera dem i en mapp eller en plastficka. Ta med betygen och intygen till anställningsintervjun.
• Fundera ut i förväg vad du ska ha på dig vid intervjun. Klä dig snyggt och tänk igenom vilka kläder som passar för den tjänst och den arbetsplats du söker dig till.

Under anställningsintervjun
• Kom i tid och försök även i övrigt ge ett positivt första intryck.
• Kom ihåg att miner, uttryck och ditt sätt att säga saker och ting säger mycket om dig – dölj dock inte din personlighet för mycket.
• Svara snabbt, klart och tydligt, ge konkreta exempel i dina svar och var konsekvent. Kom ihåg även att berömma dig själv i lagom dos.
• Berätta om dina kunskaper och färdigheter, men överdriv inte.
• Undvik svar som du tror är "de rätta", så att dina svar inte låter som klyschor.
• Prata inte otrevligt eller negativt om din nuvarande eller tidigare arbetsplats.
• Var förberedd även på överraskande situationer. Intervjuaren kan exempelvis testa dina språkkunskaper genom att byta språk.
• Fråga om intervjuaren vill se dina betyg och intyg.
• Fråga till slut om den fortsatta processen om intervjuaren inte själv kommer på att berätta om den.
• Alldeles i slutet ska du tacka för anställningsintervjun och du kan exempelvis säga att det var trevligt att träffas.

Lycka till med att söka arbete!

Källor: TE-centralens webbplats, Monster.fi, Helsingin Sanomat 18.1.2015

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14