Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Strejkunderstöd, Stridsåtgärdsunderstöd

Uppdaterad: 03.02.2020

Stridsåtgärdsunderstöd är ett understöd som betalas av fackförbundet till arbetstagare som deltar i en strejk. Vanligen talar man om strejkunderstöd. Lockout eller utestängning från arbetet, som utfärdas av arbetsgivaren, är likaså en stridsåtgärd som berättigar till stridsåtgärdsunderstöd.

Den här vägen tryggar man utkomsten för den som deltar i strejken, då arbetsgivaren givetvis inte betalar lön under den tid som strejken pågår. Understödet betalas i allmänhet endast till en arbetstagare som hör till ett fackförbund.

För att understödet ska utbetalas krävs det att arbetstagaren har betalat medlemsavgiften. En förutsättning för utbetalningen är att arbetstagaren har anmält sig till strejken på strejkens första dag. För anmälan ger PAM alltid separata anvisningar.

PAMs styrelse eller ledningsgrupp beslutar om utbetalningen och storleken på stridsåtgärdsunderstödet från fall till fall. Understödet utbetalas även till arbetstagare som hör till andra fackförbund men som omfattas av strejken på samma som villkor som till PAMs medlemmar. 

Läs mer

Medlemsförmåner