Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Studier och befrielse från att betala medlemsavgift

Uppdaterad: 28.12.2020

Du behöver inte betala medlemsavgift om du lämnat arbetslivet av en godtagbar orsak och inte har löneinkomster. Befrielse från medlemsavgift får du genom att anmäla en oavlönad period. Studier utgör en godtagbar orsak.

Börjar du studera och har inte längre löneinkomster ska du komma ihåg att informera PAM om detta. Skolor sänder inte automatiskt uppgifter utan du måste själv lämna en anmälan.

På lön du förtjänar vid sidan av studierna betalar du medlemsavgift normalt. Du behöver inte betala medlemsavgift om du inte får lön eller en förmån från a-kassan. Betalar a-kassan dig dagpenning under studierna innehålls medlemsavgift på dagpenningen.

Anmälan om befrielse från medlemsavgift kan du lämna

Glömde du att anmäla oavlönad ledighet då den började ska du snarast kontakta PAM för att komma överens om hur vi ser till medlemsavgifterna och ditt medlemskap.

Läs mer

Medlemsförmåner