Redigerat: 10.02.2015 - 15:15

Nyckelord: Medlemsavgift, Medlemskap

Studier och befrielse från att betala medlemsavgift

Om du börjar studera och det blir avbrott i dina löneinkomster, kom ihåg att meddela förbundet om det.

Medlemsavgift bör betalas normalt för lönearbete som utförs vid sidan av studier. Men om du inte lönearbetar, är du berättigad till befrielse från medlemsavgift. Uppgifterna överförs inte automatiskt från skolorna till förbundet utan du måste göra det själv. Du kan meddela om befrielse från medlemsavgift

  • per telefon
  • per e-post jasenrekisteri@pam.fi
  • elektroniskt i medlemsservice

Om du har glömt att meddela förbundet om din ledighet genast då den har börjat, kontakta förbundet så snart som möjligt och kom överens om hur medlemsavgifterna och medlemskapet kan uppdateras