Redigerat: 11.02.2015 - 12:21

Nyckelord: Medlemsförmåner

Tidningen PAM

Förbundet ger ut tidningen PAM som utkommer med 15 nummer per år och skickas hem till alla medlemmar. Tidningen berättar om aktuella saker för olika yrkesgrupper och på olika arbetsplatser och håller medlemmarna uppdaterade om arbetslivsfrågor. I tidningen finns dessutom information om utbildningar och evenemang samt om medlemsförmåner. Kolla tidningens webbsidor här.

Tillhörande information