Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Tills vidare anställning

Arbetsavtalet gäller tills vidare om man inte har avtalat om ett avtal på viss tid. Ett arbetsavtal som gäller tills vidare står för ett permanent arbetsavtal och man inte har avtalat om när avtalet upphör. Ett sådant arbetsavtal gäller tills arbetsgivaren eller arbetstagaren avslutar det.

Läs mer