Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Tjänster för arbetslösa – söka jobb, välbefinnande och annat

Uppdaterad: 18.02.2022

PAM och dess samarbetspartners tillhandahåller arbetslösa medlemmar tjänster. Det handlar till exempel om gratis hygienpass- och arbetarskyddskortutbildning, coaching i att söka jobb och billiga understödda semestrar. På PAM:s jobbsidor finner du lediga jobb inom servicebranscher.

Denna sida innehåller också länkar till lokala TE-tjänster och projekt efter region.
Servicebranschernas arbetslöshetskassa sköter utkomstskyddet för arbetslösa medlemmar. Härifrån kommer du till dess sidor.

Innehåll


Personlig arbetsträning 

Stöd för att söka arbete

Utbildning för arbetslösa och aktiveringsutbildning

PAM:s jobbsidor 

PAMs karriärtjänster för arbetssökanden

Understödda semestrar till specialpris 

TE-tjänster 

Uppsagda på Anttila och Stockmann

Jobbcoach från TATSI rf

Behöver du hjälp med att söka jobb? Vill du uppdatera din meritförteckning, bättre identifiera din kompetens och hitta potentiella jobb? Visste du att PAM erbjuder sina medlemmar personlig arbetsträning via TATSI rf. Det lönar sig att kontakta en jobbcoach! Ytterligare uppgifter finns här (på finska).

Stöd för att söka arbete

Saknar du personligt stöd och stöd för din arbetssökning? PAM deltar i ett sysselsättningsprojekt med namnet "Avain Työhön" (övers. nyckeln till arbetet), som erbjuder arbetslösa möjligheter att få personligt stöd i att söka arbete. Projektet är avsett för arbetslösa inom turism, hotell- och restaurangbranschen i huvudstadsregionen.

Arbetstagare inom projektet hjälper arbetslösa att hitta dolda arbetsplatser genom att ta kontakt med arbetsgivare. Du får även hjälp att sammanställa en CV och ansökan. Därtill går projektarbetaren tillsammans med dig igenom lämpliga metoder för arbetssökning och ger stöd i att hitta rätt arbete. Du får ett helheltsstöd att hitta en arbetsplats som passar dig.

Om du blev intresserad, kontakta Olli Ohvo tfn 050 475 5108 för närmare information om detta projekt. Läs även mer på EJY:s webbplats (på finska).


Utbildning för arbetslösa

Visste du att PAM stöder sina arbetslösa medlemmar genom att tillhandahålla dem utbildning? En gång per år kan arbetslösa PAM-medlemmar delta i utbildning på PAM:s bekostnad hos Amiedu eller Alertum. Utbildningsutbudet inkluderar bland annat hygienpasset, arbetarskyddskortetet och första hjälpen. Amiedus utbildning arrangeras i Helsingfors medan Alertum verkar runtom i Finland! Ytterligare uppgifter finns här (på finska).

Utbildning som uppfyller aktivitetskravet erbjuds PAM-medlemmar från  och med 1.4.2019. Läs mer här.


PAM:s jobbsidor

Du har väl redan bekantat dig med jobbservicen skräddarsydd för serviceanställda? På PAM:s jobbsidor finner du behändigt lediga jobb inom servicebranscher. Sök jobb och skapa en profil här.  

PAMs karriärtjänster för arbetssökanden

Visste du att förbundet erbjuder stöd och sparrning för din arbetssökning genom PAMs karriärtjänster (på finska) som fungerar via nätet?

Via karriärtjänsterna kan du se på videon, delta i webbseminarier och få personlig arbetssökningsträning per telefon eller över nätet.

Du kan även reservera tid för en personlig coachning med en coach som ger dig råd och handledning för olika teman inom arbetslivet och för din egen kompetens, till exempel hur du gör en bra arbetsansökan eller CV. PAM-medlemmar som är permitterade och arbetslösa kan delta i coachningen utan startavgiften som är 3 euro.

Tilläggsuppgifter om PAMs karriärtjänster hittar du här (på finska).


Understödda semestrar

Du har väl hört om understödda semestrarna hos Löntagarnas hälsa och välfärd rf (PHT) och Hyvinvointilomat ry? Stödet kommer från Veikkaus via social- och hälsovårdsministeriet. Semestrarna är ännu billigare för arbetslösa. PHT arrangerar välfärdsperioder både för familjer och för människor i arbetsför ålder på tiotals orter runtom i Finland.
Arbetslösa och permitterade kan delta till halva priset. På PHT:s webbsidor  finns ytterligare uppgifter om semestrarna och kan du söka till välfärdsperioderna.

Du kan också söka till understödda semesterperioder för arbetslösa hos Hyvinvointilomat. År 2018 betalar PAM självrisken för arbetslösa i efterhand. Ytterligare uppgifter finns här (tillsvidare på finska).

Har du redan utrett om du kan delta i TE-tjänster?

Lokala TE-byrån kan hjälpa och stöda dig då du söker jobb. Kontakta din lokala TE-byrå och utred om du kan delta i lokala tjänster och pågående arbetskraftspolitiska projekt.

På sidorna för lokala TE-tjänster finns information om aktuella frågor och tillställningar inom din region.
Lokala TE-tjänster och projekt efter region:

Nylands TE-byrås lokala tjänster
Sydöstra Finlands TE-byrås lokala tjänster
Tavastlands TE-byrås lokala tjänster
Egentliga Finlands TE-byrås lokala tjänster
Satakunta TE-byrås lokala tjänster
Birkalands TE-byrås lokala tjänster
Mellersta Finlands TE-byrås lokala tjänster
Södra Savolax TE-byrås lokala tjänster
Norra Savolax TE-byrås lokala tjänster
Norra Karelens TE-byrås lokala tjänster
Södra Österbottens TE-byrås lokala tjänster
Österbottens TE-byrås lokala tjänster
Norra Österbottens TE-byrås lokala tjänster
Kajanalands TE-byrås lokala tjänster
Lapplands TE-byrås lokala tjänster

Uppsagda på Anttila och Stockmann

Förlorade du ditt arbete på grund av uppsägningarna på Anttila eller Stockmann?
Svarade du jakande på frågan kan du ha rätt till TE-tjänster som beviljas med stöd från Europeiska globaliseringsfonden (EFG). Då får du stöd från EFG-tjänster för att finna nytt arbete, starta företagsverksamhet och ta fram nya karriärplaner.

Bekanta dig med tillställningar, evenemang och utbildning inom din region och kontakta din lokala EFG-sakkunnig:
Birkaland
Norra Österbotten
Nyland
Egentliga Finland

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14