Redigerat: 28.12.2016 - 10:35

Nyckelord: Medlemsförmåner

Turva

Rabatter

Som kunder i Turva får PAM:s medlemmar en rabatt på 10 procent på kontinuerliga frivilliga hem-, bil- och personförsäkringar från den första försäkringsperioden. Dessutom får medlemmarna en ägarkundrabatt på 5 procent genast från den första försäkringsperioden om de tar en hemförsäkring från Turva. I övriga fall ges försäkringstagaren/kunden rabatt från den andra försäkringsperioden. Ägarkundrabatten ges också på den lagstadgade trafikförsäkringen. När kundrelationen har varat i fem år blir rabatten 7 procent. Efter tio år blir rabatten 10 procent.

Bonusar

På den med bonusrätt gällande Turvakaskoförsäkringen för en andra bil eller motorcykel i förbundets medlems eller hans/hennes familjs privata bruk beviljas den högsta bilförsäkringsbonusen som familjen har för den gällande bilen eller motorcykeln. Förutsättningen är att man också annars ska kunna flytta bonus mellan fordon.

Tilläggsförmån i hemförsäkringen

Hemförsäkringen ersätter arbetsredskap och lösöre upp till 4 500 euro. Om ansvarsförsäkringen ingår i hemförsäkringen, gäller det också s.k. talkoarbete vid sidan om förvärvsarbetet. Ansvarsförsäkringen ersätter sålunda avvikande från de begränsande villkoren i övrigt den skada som förorsakas det försäkrade arbetsobjektet. Ersättningen är högst 1 700 euro per skada. Mer information om Turvas försäkringar och medlemsförmåner på Turvas servicenummer 01019 5110, per e-post asiakaspalvelu@turva.fi eller på webben.

Tilläggsuppgifter om Turvas försäkringar på numret 0203 23400 och per e-post asiakaspalvelu@turva.fi eller på sidan http://www.turva.fi/pam

Läs mer om förmåner här.

Mera information för förtroendevalda

Resenärförsäkring för förtroendevalda

Resenärförsäkring för förtroendevalda PAM:s förtroendevalda är försäkrade på resor under fritiden. Försäkringen omfattar förbundets förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud och EWC-representanter samt deras ersättare. Försäkringen täcker också under 15-åriga familjemedlemmar som reser med dessa personer (biologiska barn och barn som bor i samma hushåll).