Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Turva

Uppdaterad: 01.09.2021

Kundförmåner i stjärnklass via försäkringsbolaget Turva

Turva erbjuder PAM-medlemmar 10 % rabatt på frivillig fortlöpande försäkring. Om du har minst en personförsäkring, heltäckande trafikförsäkrning, sällskapsdjur- eller båtförsäkring utöver Turvas hemförsäkring, får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

Om du bara har en försäkring får du en ägarrabatt efter två år som kund. Dessa rabatter gäller inte för trafikförsäkring.

Läs mer om fördelar för medlemmar på vår webbplats www.turva.fi/pam, som är skräddarsydd för PAM-medlemmar.

Kom också ihåg tidsbeställningstjänsten där du når säkerhetsexperterna i den kanal du väljer när det passar dig bäst. Du kan boka en tid här.

Försäkringar till medlemmar i fackförbund från Turva

Medlemmar i fackförbunden och deras familjer kan teckna en skräddarsydd, förmånlig och heltäckande Liittokasko-försäkring. Den innehåller bland annat en bonusförmån, som innebär att man inte förlorar någon bonus vid nästa krockskada.

Dessutom erbjuder Turva medlemmar i fackförbunden skräddarsydda specialpriser på personförsäkringarna Henkikulta och Parikulta. Medlemmar som verkar i PAM:s organisatoriska uppgifter och evenemang är du som fackmedlem försäkrad i Föreningsförsäkringen (mer information).

Förmåner för arbetslösa

I händelse av arbetslöshet eller permitteringar är Turva flexibel i försäkringspremier. På begäran ger Turva en arbetslös eller permitterad fackföreningsmedlem en sex veckors räntefri extra betalningsperiod för försäkringspremier. För att få en förlängning av betalningsperioden måste en Turva-kund som har blivit arbetslös eller permitterats kontakta Turvas kundtjänst efter mottagande av fakturan, där hen få mer detaljerade instruktioner.

Ytterligare information om försäkringarna och medlemsförmånerna får du på Turvas servicenummer på 01019 5110 vardagar kl. 8-18, via e-post på asiakaspalvelu@turva.fi eller på www.turva.fi/pam.

Mera information för förtroendevalda

Läs mer

Medlemsförmåner