Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Unga arbetstagares och sommarjobbares löner inom turism- och restaurangbranschen

Uppdaterad: 07.06.2022

I kollektivavtalet finns det bestämmelser om lön till unga, skolelever och praktikanter, och därutöver fastställs lönen enligt hur många års erfarenhet och/eller vilken utbildning som kan utnyttjas i arbetsuppgifterna personen har. Arbetsgivaren ska även ta hänsyn till sommarjobbarens utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet.

KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER – ARBETSTAGARE

Praktikperiod
– En praktikperiod hålls i början av anställningen. Praktikperioden varar i sex månader. Om arbetstagaren har den yrkesutbildning som krävs för arbetsuppgifterna är praktikperioden sex månader. Praktikperioden förkortas av eventuell arbetslivserfarenhet.
– Praktikantens lön är 80 procent av tabellönen för 0–2 år för den aktuella arbetsuppgiften.

Arbetstagare under 18 år
– Till arbetstagare under 18 år betalar man 80 procent av lönen för lönegruppen, om arbetstagaren inte har några yrkeskunskaper eller kompetens i anslutning till branschen.

Skolelever
Arbetsgivaren kan betala elevlön till elever i grundskola och gymnasium under högst två månader. Lönen för en skolelev är 70 procent av lönen inom lönegruppen.

Kollektivavtal för skidcenterbranschen

Praktikperiod
– I början av anställningsförhållandet hålls en praktikperiod på sex månader, och under den tiden ska man betala minst 90 procent av tabellönen. Praktikperioden minskas med eventuell arbetslivserfarenhet.

Arbetstagare under 18 år

– För arbetstagare under 18 år är lönen 80 procent av gällande dyrortsklass tabellön för svårighetsgrupp A.

Kollektivavtalet för programservicebranschen

Arbetstagare under 18 år
– För arbetstagare under 18 år är lönen 80 procent av gällande dyrortsklass tabellön för svårighetsgrupp A.

Ny arbetstagare i branschen

– Till en ny arbetstagare i branschen betalas 85 procent av tabellönen för de första 300 arbetstimmarna som utförts i ett eller flera anställningsförhållanden.

Assisterande guide
– Till en assisterande guide (i regel en minderårig eller studerande) kan man betala 70 procent av utgångslönen för lönegrupp A.


Kollektivavtal för nöjes-, tema- och upplevelseparker

Arbetstagare under 18 år
– Till arbetstagare under 18 år i lönegrupp A och B kan man betala 90 procent av lönen för den aktuella lönegruppen under de första fyra månaderna av anställningsförhållandet.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14